Návrh výzkumného nástroje na zkoumání postojů žáků 2. stupně ZŠ k přírodopisu
PDF

Jak citovat

Kubiatko, M., & Vlčková, J. (2020). Návrh výzkumného nástroje na zkoumání postojů žáků 2. stupně ZŠ k přírodopisu. Scientia in Educatione, 2(1), 49-67. https://doi.org/10.14712/18047106.15

Abstrakt

Předkládaná studie se zabývá postoji žáků druhého stupně základní školy k vyučovacímu předmětu přírodopis. Popisuje vytvoření měrného nástroje vhodného ke zjišťování postojů v této oblasti a jeho ověření v předvýzkumu. Zvoleným výzkumným nástrojem byl 5stupňový dotazník Likertova typu. Byl vyzkoušen na souboru 75 žáků různých ročníků druhého stupně ZŠ. Na základě analýzy získaných dat byla stanovena finální verze dotazníku. Rovněž byl vyjádřen vliv pohlaví, ročníku, bydliště a oblíbeného předmětu na postoje žáků k přírodopisu.
https://doi.org/10.14712/18047106.15
PDF

Reference

AHTEE, M.; JOHNSTON, J. Comparing primary student teachers‘ attitudes, subject knowledge and pedagogical content knowledge needs in a physics activity. Teaching and Teacher Education. 2006, vol. 22, no. 4, s. 503–512.

ALTMANN, A. Úvod do didaktiky biologie. Praha : SPN, 1974.

ALTMANN, A. Metody a zásady ve vučování biologie. Praha : SPN, 1975.

ANGELL, C.; GUTTERSRUD, Ø.; HENRIKSEN, E. K.; ISNES, A. Physics: Frightful, But Fun Pupils‘ and Teachers‘ Views of Physics and Physics Teaching. Science Education. 2004, vol. 88, no. 5, s. 683–706.

EAGLY, A.; CHAIKEN, S. Attitudes structure and function. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske a G. Lindzey eds., The handbook of social psychology. New York : McGraw-Hill, 1998, 99, s. 269–322.

GAGNÉ, R. M.; BRIGGS, L. J. Principles of Instructional Design. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1974.

HAVARD, N. Student attitudes to studying A-level sciences. Public Understanding of Science. 1996, vol. 5, no. 4, s. 321–330.

HEWSTONE, M.; STROBE, W. Sociální psychologie: Moderní učebnice sociální psychologie. Praha : Portál, 2006. 776 s.

HOLBROOK, J. Increasing the Relevance of Science Education: The Way Forward. Science Education International. 2003, vol. 14, no. 1, s. 5–13.

JONES, M. G.; HOWE, A.; RUA, M. J. Gender differences in students‘ experiences, interests, and attitudes toward science and scientists. Science Education. 2000, vol. 84, no. 2, s. 180–192.

KOBALLA, T. R.; CRAWLEY, F. E. The influence of attitude on science teaching and learning. School Science and Mathematics. 1985, vol. 85, no. 3, s. 222–232.

KOHOUTEK, R. Základy sociální psychologie. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1998, 182 s.

KRECH, D.; CRUTCHFIELD, R. S.; BALLACHEY, E. T. Člověk ve společnosti: Základy sociálnej psychológie. Bratislava : SPN, 1968.

LIGHTBODY, P.; DURNDELL, A. The masculine image of careers in science and technology – fact or fantasy. British Journal of Educational Psychology. 1996, vol. 66, no. 2, s. 231–246.

NUNNALLY, J. C. Psychometric theory (2nd ed.). New York : McGraw-Hill, 1978. 640 s.

OPPENHEIM, A. N. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London : Continuum International Publishing Group, New Edition, 1999. 312 s.

ORMEROD, M. The ‘social implications’ factor in attitudes to science. British Journal of Educational Psychology. 1971, vol. 41, no. 3, pp. 335–338.

ORMEROD, M. B.; DUCKWORTH, D. Pupils’ attitudes to science. Windsor : NFER Publishing, 1975.

OSBORNE, J. F.; SIMON, S.; COLLINS, S. Attitudes towards Science: A Review of the Literature and its Implications. International Journal of Science Education. 2003, vol. 25, no. 9, s. 1 049–1 079.

PROKOP, P.; PROKOP, M.; TUNNICLIFFE, S. D. Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of Biological Education. 2007, vol. 42, roč. 1, s. 36–39.

PROKOP, P.; TUNCER, G.; CHUDÁ, J. Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 2007, vol. 3, no. 4, s. 287–295.

RAMSDEN, J. M. Mission impossible? Can anything be done about attitudes to science? International Journal of Science Education. 1998, vol. 20, no. 2, s. 125–137.

SALTA, K.; TZOUGRAKI, C. Attitudes toward chemistry among 11th grade students in high schools in Greece. Science Education. 2004, vol. 88, no. 4, s. 535–547.

SCHIBECI, R. A. Attitudes to science: an update. Studies in Science Education. 1984, vol. 11, no. 1, s. 26–59.

SIMPSON, R. D.; OLIVER, J. S. Attitude toward Science and Achievement Motivation Profiles of Male and Female Science Students in Grades Six through Ten. Science Education. 1985, vol. 69, no. 4, s. 511–526.

STARK, R.; GRAY. D. Gender preferences in learning science. International Journal of Science Education, 1999, vol. 21, no. 6, s. 633–643.

TRUMPER, R. Factors Affecting Junior High School Students’ Interest in Biology. Science Education International. 2006, vol. 17, no. 1, s. 31–48.

WEINBURG, M. Gender differences in student attitudes toward science: A metaanalysis of the literature from 1970 to 1991. Journal of Research in Science Teaching. 1995, vol. 32, no. 4, s. 387–398.

WHITFIELD, R. C. Educational research & science teaching. School Science Review. 1979, vol. 60, no. 2, s. 411–430.

WYER, R. S.; SRULL, T. K. Person memory and judgment, Psychological Review. 1989, vol. 96, no. 1, s. 58–83.

YARA, P. O. Students’ attitude towards mathematics and academic achievement in some selected secondary schools in southwestern Nigeria. European Journal of Scientific Research. 2009, vol. 36, no. 3, s. 336–341.

ZEIDAN, A. The relationship between grade 11 Palestinian attitudes toward biology and their perceptions of the biology learning environment. International Journal of Science and Mathematics Education. 2010, vol. 8, no. 5, s. 783–800.