Přátelská odpověď přátelským recenzentům i kritikům

Autoři

  • Miloš Havelka

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2447

Abstrakt

Miloš Havelka odpovídá především na kritiku Martina Putny a tvrdí, že východiskem pro studium geneze sporu o smysl českých dějin nebyla meta-ideologie, nýbrž sociologie vědění. Zároveň uvádí důvody, které ho vedly k tomu, že do antologie nevybral texty odpovídající na Kunderův esej z roku 1969 Český osud a proč nezařadil texty marxistů, především Nejedlého. V reakci na Putnovu kritiku vztahující se k nereprezentativnímu charakteru textů od katolických autorů brání Havelka svůj výběr a odkazuje k předmluvě antologie, která detailně vysvětluje, proč nezařadil texty Zdeňka Kalisty a Bohdana Chudoby.

Biografie autora

Miloš Havelka

Miloš Havelka (*1944), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2007-06-01

Jak citovat

Havelka, Miloš. 2007. „Přátelská odpověď přátelským recenzentům I kritikům". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červen):98-103. https://doi.org/10.14712/24645370.2447.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře