„Nové mocnosti“ nastupující modernity

Autoři

  • Miloš Havelka

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2535

Abstrakt

Se zaměřením na kapitoly o raném novověku v Loewensteinově Víře v pokrok, autor polemizuje s tématy „nových sil” na prahu procesu evropské modernizace, to jest s disciplinací a svobodou. Umisťuje Loewensteinovu interpretaci do kontextu nedávného socio-historického výzkumu, ale i dřívějších prací (například Freedom and Organization Bertranda Russella z roku 1934), za účelem popisu raně novověkého fenoménu civilizace s jejími proměnami vnějšího i vnitřního nátlaku, prvky soutěže a vzájemné závislosti, homogenizace člověka, disciplinace jako předpokladu občanské společnosti, a otevřené, nebo nadcházející, budoucnosti jako sférami života nejvlastnějšími lidským bytostem.

Biografie autora

Miloš Havelka

Miloš Havelka (*1944), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2009-12-01

Jak citovat

Havelka, Miloš. 2009. „„Nové mocnosti“ nastupující Modernity". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):315-23. https://doi.org/10.14712/24645370.2535.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře