„Z našich neúplných těl vytryskovala chuť k práci“

Gender, normalita a produktivita v autobiografickém psaní prvorepublikových „bezrukých zázraků“

Autoři

  • Lucie Storchová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2599

Abstrakt

Ve studii se rozebírají způsoby, jimiž bezrucí performeři (tzv. „bezruké zázraky“) vystupující v Československu v období doznívající kultury freak shows produkovali svá autobiografická „já“. Zásadní jsou z tohoto hlediska především životopisná vyprávění a další texty „příkladného podnikatele a self-made-mana“ Františka Filipa (1904–1957). Tzv. „Bezruký Frantík“ proslul díky svým představením pro školy, v jejichž rámci vštěpoval dětskému publiku – s odkazem na vlastní „životní boj“, své postoje a příkladné aktivity svého „defektního“ těla – republikánskou občanskou zdatnost a kapitalistickou etiku práce. Autorka vychází z diskusí současné dis/ability history, především z konceptu tzv. intersekcionality, který poukazuje na konstruovanou povahu kategorií typu „postižení“ a na spolupůsobení konkrétních diskursů při produkci ab/normality. Rozbor ukazuje, že roli rámce pro zaujímání subjektových pozic sehrály republikanismus a liberální kapitalismus, na něž se napojila imaginace občanské zdatnosti a povinně zdatného a produktivního těla, přičemž aktivita na všech těchto rovinách byla propojena rovněž s (hetero)normativní maskulinitou. Konkrétně autorka odpovídá na následující otázky: Jaké diferenční kategorie se při artikulacích „já“ v autobiografiích nejvíc prosazovaly? Dis/aktivovaly v procesu utváření významů jedny druhé, případně které a jak? Jak se v nich produkovalo autorské „já“ i samotné odlišné tělo? Pomocí jakých rétorik bylo odlišné tělo vizualizováno na doprovodných fotografiích? Jak se protínání diferenčních diskursů promítlo do představ autorů o společenském těle a sociální politice státu? Lze tyto strategie interpretovat jako formu splývání s majoritou?

Biografie autora

Lucie Storchová

Lucie Storchová je research fellow na Filosofickém ústavu AV ČR a vyučuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Stahování

Publikováno

2011-12-01

Jak citovat

Storchová, Lucie. 2011. „„Z našich neúplných těl Vytryskovala Chuť K práci“: Gender, Normalita a Produktivita V autobiografickém Psaní prvorepublikových „bezrukých zázraků“". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):238-60. https://doi.org/10.14712/24645370.2599.

Číslo

Sekce

Studie a eseje

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)