JIŘÍ HUTEČKA, Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914–1918, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016, 274 s., ISBN 978-80-7422-371-6

Autoři

  • Lucie Storchová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2848

Abstrakt

Recenze

Biografie autora

Lucie Storchová

Lucie Storchová je research fellow na Filosofickém ústavu AV ČR a vyučuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze

Stahování

Publikováno

2018-12-01

Jak citovat

Storchová, Lucie. 2018. „JIŘÍ HUTEČKA, Muži Proti Ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914–1918, Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2016, 274 s., ISBN 978-80-7422-371-6". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):349–355. https://doi.org/10.14712/24645370.2848.

Číslo

Sekce

Recenze a reflexe

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)