Teorie jako konstitutivní rys vědeckosti a jejich místo v českém dějepisectví

Autoři

  • Jan Horský

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2602

Abstrakt

Toto je zpráva o X. kongresu českých historiků, který se konal v Ostravě ve dnech 14. až 16 září 2011. Její snahou je načrtnout strukturu diskusí o místě teorií v české historiografii posledních deseti let. V oblasti „teorií o historické vědě“ se zaměřuje na přínos Miloše Havelky (pojem „symbolického centra“, rozlišení tří základních paradigmat filozofie dějin) a konceptů navržených Zdeňkem Vašíčkem (dualita „příběhu“ a „obrazu“, „archeologizace historie“). S ohledem na místo teorií v historických vědách vyzdvihuje autor studie (z pera Daniely Tinkové, Lucie Storchové, Veroniky Čapské), které porovnávají obecné teoretické koncepty s empirickým materiálem. V neposlední řadě se článek snaží v širším smyslu vyhodnotit místo teoretického uvažování v českém „dějepiseckém prostředí“, přičemž dospívá k závěru, že není nijak prominentní.

Biografie autora

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2011-12-01

Jak citovat

Horský, Jan. 2011. „Teorie Jako Konstitutivní Rys vědeckosti a Jejich místo V českém dějepisectví". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):311-28. https://doi.org/10.14712/24645370.2602.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře