Narativistická kritika dějepisectví a rozhraní mezi historiografií a (přírodní) vědou a mezi dějepisnou konstrukcí a literární fikcí

Autoři

  • Jan Horský

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2654

Abstrakt

Prostřednictvím příspěvku Jana Horského a Jakuba Češky redakce časopisu Dějiny – teorie – kritika otvírá diskusi na téma narativismu a narativistické kritiky dějepisectví. Rádi bychom touto cestou vyvolali debatu, která by vedla k hlubšímu promýšlení podob historického vyprávění, s důrazem na interdisciplinární přístup na pomezí mezi historií a literární vědou.

Biografie autora

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Stahování

Publikováno

2013-07-01

Jak citovat

Horský, Jan. 2013. „Narativistická Kritika dějepisectví a Rozhraní Mezi Historiografií a (přírodní) vědou a Mezi dějepisnou Konstrukcí a literární Fikcí". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):126-36. https://doi.org/10.14712/24645370.2654.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře