Civilizační teorie Bedřicha Lowensteina

Autoři

  • Jan Calta

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2756

Klíčová slova:

civilizační teorie, raiconalizace, společenský vývoj

Abstrakt

Uvažování o podstatě a duchu moderní západní civilizace a občanské společnosti patří k velkým tématům českého historika a filozofa Bedřicha Loewensteina. Ve svých studiích se hlásí k obhajobě evropské liberální a racionálně osvícenské tradice. V duchu civilizačního procesu Norberta Eliase nahlíží civilizaci jako sublimaci pudového života člověka, kdy skrze určitý nadskupinový normativní prvek dochází k ovládnutí vnitřní přírody každého jedince. Civilizace je pro něj předpokladem pokroku, neboť jako tzv. současnost nesoučasného zajišťuje uchovávání historicky starších útvarů a prvků v přítomném životě, ale také hrou (Huizingův koncept Homo ludens), vyžadující všeobecně respektovaná pravidla a pluralitu herních partnerů a situací. Klade důraz na její dialogický charakter, který při vědomí relativnosti své vlastní perspektivy, neruší jednotlivé hodnotové a zájmové pozice, nýbrž je nutí ke komunikaci a sebereflexi. Reflektuje proces civilizační zkratky, jež zajišťuje předávání získaných zkušeností formou norem a vědomostí a neopomíjí ani postupující proces racionalizace. V neposlední řadě vnímá civilizaci jako neustále se obnovující rovnováhu mezi jednotlivými oblastmi života. Civilizace tak není jednou provždy daným stavem, ale neustálým dynamickým procesem.

Biografie autora

Jan Calta

Jan Calta je doktorand Ústavu hospodářských a sociálních dějiny Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

Stahování

Publikováno

2016-12-01

Jak citovat

Calta, Jan. 2016. „Civilizační Teorie Bedřicha Lowensteina". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):253–282. https://doi.org/10.14712/24645370.2756.

Číslo

Sekce

Studie a eseje