Svoboda od státu i skrze něj

Nad náčrtem liberálně-konzervativní koncepce moderních dějin českých zemí

Autoři

  • Pavel Himl

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2832

Klíčová slova:

komparace, občanská společnost, Eduard Winter, josefinismus

Abstrakt

Článek se kriticky zabývá koncepcí moderních dějin českých zemí, tak jak ji přináší nedávná syntéza „Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti“ a její editor. Tato koncepce odmítá konfliktualistický přístup, který minulost vidí jako střetávání různých skupin a jejich zájmů, a dává přednost konsenzualistickému přístupu, zdůrazňujícímu vyjednávání společenského smíru. Tento druhý přístup ale jednak často hrozí nekritickým přejímáním a legitimizací dominantních či převládnuvších politických směrů, jednak opět redukuje historii na příběhy velkých původců a nositelů vůdčích společenských idejí.

Biografie autora

Pavel Himl

Pavel Himl je profesorem na FHS UK.

Stahování

Publikováno

2018-12-01

Jak citovat

Himl, Pavel. 2018. „Svoboda Od státu I Skrze něj: Nad náčrtem liberálně-Konzervativní Koncepce moderních dějin českých Zemí". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):277–292. https://doi.org/10.14712/24645370.2832.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře