Kouzlo starých pohlednic

Ke kritické metodologii interpretace populárního historiografického žánru

Autoři

  • Jan Seidl

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2910

Klíčová slova:

Sudety, lokální identity, teorie místa, staré pohlednice, historiografie, sémiotika

Abstrakt

Cílem článku je kritická analýza korpusu alb starých pohlednic Libereckého kraje, vydaných v posledních přibližně dvaceti letech. Tato alba jsou odrazem a zároveň i prostředkem formování lokální identity v regionu se složitou novodobou historií. Vycházím z fenomenologicky inspirované teorie místa jako ohniska individuálně připisovaných významů a pohlednici pojímám jako znak, u nějž lze rozlišit označující a označované a který je třeba chápat jako vehikulum sdělení v komunikačním procesu. Popisuji žánrové paradigma těchto alb, které se projevuje ve shodných rysech výběru a řazení pohlednic a způsobu formulace jejich popisků z pera editorů. Docházím k závěru, že v případě německy psaných starých pohlednic, kterých bývá v tomto regionu pravidelně většina, toto žánrové paradigma vylučuje zohlednění individuality, jež se do pohlednic otiskuje a vytváří důležitou rovinu jejich smyslu. Konečně navrhuji alternativní metodologický model, který by bylo lze na tyto prameny aplikovat a který by mohl přinést historické poznání kvalitativně odlišné povahy. 

Biografie autora

Jan Seidl

Jan Seidl působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Stahování

Publikováno

2020-12-01

Jak citovat

Seidl, Jan. 2020. „Kouzlo starých Pohlednic: Ke Kritické Metodologii Interpretace populárního historiografického žánru". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):245–273. https://doi.org/10.14712/24645370.2910.

Číslo

Sekce

Studie a eseje