1/2024

Editoři čísla 1/2024: Petra Vaňková a Tomáš Jeřábek

Výzva tohoto čísla je tematicky zaměřena na roli učitele v rozvoji digitálních kompetencí na všech stupních vzdělávání (od preprimárního až po terciární). Tématem, které v posledních letech rezonuje ve školské praxi a napříč všemi vzdělávacími institucemi a obory, je rozvíjení digitální gramotnosti žáků a studentů. To zapříčiňuje i fakt, že se do kurikulárních dokumentů dostává nová klíčová kompetence, kompetence digitální. Pro učitele libovolného předmětu či oboru a stupně vzdělávání to přináší možnost a potřebu změn ve výuce i v přípravě na ni, sledování technologických trendů a může zapříčinit i změnu samotného obsahu vzdělávání. S tím vším pak souvisí i potřeba podpory učitelů na různých úrovních (od školní až po státní). 

Klíčovou postavou pro tuto výzvu se tedy stává učitel, popř. budoucí učitel, a jeho výuka v kontextu rozvíjení digitální gramotnosti u žáků a studentů. Od autorů se tak očekávají především příspěvky se zaměřením na následující oblasti:

  1. Přístupy učitele k rozvoji digitálních kompetencí
  2. Proměny výuky, prostředků a obsahu výuky vzhledem k zařazení klíčové kompetence digitální
  3. Metodická podpora učitele při rozvoji digitálních kompetencí žáka
  4. Technologická podpora učitele ze strany školy, zřizovatele a dalších institucí
  5. Soudobé a perspektivní digitální technologie ve vyučovacím procesu (preferují se témata se zaměřením na IoT, AI, AR a VR)
  6. Metodicko-didaktická příprava budoucích učitelů pro rozvíjení digitální kompetence ve svém oboru

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete, prosím, do 31. 1. 2024 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz.

Kompletní příspěvek bude potřeba dodat do 31. 3. 2024, recenzní řízení proběhne v průběhu dubna 2024.