Prediktivní síla, stabilita a proměnlivost psychologických faktorů ve výuce anglických kolokací

Autoři

  • PhDr. Petra Kacafírková Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
  • PhDr. Klára Špačková, Ph.D. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
  • PhDr. Hana Valentová, Ph.D. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
  • doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie

DOI:

https://doi.org/10.14712/25337890.3154

Klíčová slova:

výuka anglického jazyka, kolokace, cizojazyčné schopnosti, úzkost, motivace, strategie učení, vysokoškolští studenti

Abstrakt

Mezi nejdůležitější individuální faktory, které ovlivňují proces učení, patří soubor cizojazyčných schopností, úzkost, míra motivace a osvojené strategie učení. V naší studii jsme zkoumali souvislost těchto faktorů a studijních výsledků ve dvou formálních prostředích skupinové výuky v délce jednoho semestru: ve výuce zaměřené na explicitní učení kolokací formou lexikálně orientovaných instrukcí (experimentální skupina) a ve výuce, ve které se kolokace nijak nezdůrazňují (kontrolní skupina). Zároveň jsme sledovali, zda má experimentální výuka vliv na úroveň úzkosti, motivace nebo užívání strategií učení. Účastníky studie byli vysokoškolští studenti (N=39) rozděleni do zmíněných skupin na základě individuálních faktorů. Z naměřených korelací docházíme k závěru, že lexikálně orientovaná výuka soustředěná na explicitní zpevňování kolokací se zdá být prospěšná pro studenty bez ohledu na jejich individuální psychologické předpoklady a pomáhá dorovnávat rozdíly mezi studenty. Nepřináší přitom žádné výrazné změny v motivaci, užívaných učebních strategiích nebo situační úzkosti studentů. 

Reference

Abu-Ghararah, A.H. (1999). Learning anxiety and English language achievement of male and female students of university and secondary stages in Al-Madinah Al-Munawwarah: A comparative research study. King Abdulaziz University Journal, 12 (1), 3–29.

Aida, Y. (1994). Examination of Horwitz, Horwitz, and Cope’s construct of foreign language anxiety: The case of students of Japanese. The Modern Language Journal, 78(2), 155–168.

Allan, D. (2014). Oxford placement test: Test pack. Oxford University Press.

Al-Shboul, M. M., Ahmad, I. S., Nordin, M. S., & Rahman, Z. A. (2013). Foreign language anxiety and achievement: Systematic review. International Journal of English Linguistics, 3(2), 32.

Anyadubalu, C. C. (2010). Self-efficacy, anxiety, and performance in the English language among middle-school students in English language program in Satri Si Suriyothai School, Bangkok. International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 4(3), 233–238.

Atasheneh, N., & Izadi, A. (2012). The Role of Teachers in Reducing/Increasing Listening Comprehension Test Anxiety: A Case of Iranian EFL Learners. English Language Teaching, 5(3), 178–187.

Boers, F., Dang, T. C. T., & Strong, B. (2017). Comparing the effectiveness of phrase-focused exercises: A partial replication of Boers, Demecheleer, Coxhead, and Webb (2014). Language Teaching Research, 21(3). https://doi.org/10.1177/1362168816651464

Boers, F., Eyckmans, J., Kappel, J., Stengers, H., & Demecheleer, M. (2006). Formulaic sequences and perceived oral proficiency: putting a Lexical Approach to the test. Language Teaching Research, 10(3), 245–261. https://doi.org/10.1191/1362168806lr195oa

Boers, F., & Lindstromberg, S. (2012). Experimental and intervention studies on formulaic sequences in a second language. Annual Review of Applied Linguistics, 32, 83–110.

Carroll, J. B. (1962). The prediction of success in intensive foreign language training. Pittsburgh, PA: Training Research and Education. University of Pittsburgh Press.

Carroll, J. B., & Sapon, S. M. (1959). Modern language aptitude test.

Cheng, Y. S. (1998). A qualitative inquiry of second language anxiety: Interviews with Taiwanese EFL students. The Proceedings of the Seventh International Symposium on English Teaching, 1, 309–320.

Cimlerová, P., Pokorná, D., & Chalupová, E. (2007). Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob. Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

Cohen, A. D., Oxford, R. L., & Chi, J. C. (2002). Learning style survey: Assessing your own learning styles. Minneapolis, MN: Center for Advanced Research on Language Acquisition. University of Minnesota. Online Document. Retrieved May, 30, 2010.

Costa, Paul. T., & McCrae, Robert. R. (1992). The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders. Journal of Personality Disorders, 6(4). https://doi.org/10.1521/pedi.1992.6.4.343

Dahlen, K., & Caldwell-Harris, C. (2013). Rehearsal and aptitude in foreign vocabulary learning. Modern Language Journal, 97(4). https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2013.12045.x

Ehrman, M. (1998). The Modern Language Aptitude Test for Predicting Learning Success and Advising Students. Applied Language Learning, 9(1–2), 31–70.

Eysenck, M. W. (1979). Anxiety, learning, and memory: A reconceptualization. Journal of Research in Personality, 13(4), 363–385.

Farshi, N., & Tavakoli, M. (2019). Effects of differences in language aptitude on learning grammatical collocations under elaborated input conditions. Language Teaching Research, 25(3), 476–499. https://doi.org/10.1177/1362168819858443

Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. Arnold.

Gardner, R. C. (2001). Integrative motivation and second language acquisition. Motivation and Second Language Acquisition, 23(1), 1–19.

Gardner, R. C. (2004). Attitude/Motivation Test Battery: International AMTB Research Project. The University of Western Ontario. http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/englishamtb.pdf

Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second-language learning.

Gardner, R. C., & MacIntyre, P. D. (1993). On the measurement of affective variables in second language learning. Language Learning, 43(2), 157–194.

Gardner, R. C., Smythe, P. C., Clément, R., & Gliksman, L. (1976). Second-language learning: A social psychological perspective. Canadian Modern Language Review, 32(3), 198–213.

Gardner, R. C., Tremblay, P. F., & Masgoret, A. (1997). Towards a full model of second language learning: An empirical investigation. The Modern Language Journal, 81(3), 344–362.

Goo, J., Granena, G., Yilmaz, Y., & Novella, M. (2015). Implicit and explicit instruction in L2 learning. In Implicit and explicit learning of languages, 48, 443–482.

Granena, G., & Long, M. H. (2012). Age of onset, length of residence, language aptitude, and ultimate L2 attainment in three linguistic domains. Second Language Research, 29(3), 311–343. https://doi.org/10.1177/0267658312461497

Green, J. M., & Oxford, R. (1995). A Closer Look at Learning Strategies, L2 Proficiency, and Gender. TESOL Quarterly, 29(2). https://doi.org/10.2307/3587625

Grigorenko, E. L., Sternberg, R. J., & Ehrman, M. E. (2000). A theory-based approach to the measurement of foreign language learning ability: The CANAL-F theory and test. Modern Language Journal, 84(3). https://doi.org/10.1111/0026-7902.00076

Hernandez, T. A. (2008). Integrative motivation as a predictor of achievement in the foreign language classroom. Applied Language Learning.

Horwitz, E. (2001). Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics, 21, 112–126.

Horwitz, E. K. (1986). Preliminary evidence for the reliability and validity of a foreign language anxiety scale. Tesol Quarterly, 20(3), 559–562.

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125–132. https://doi.org/10.2307/327317

Hřebíčková, M. (2004). NEO—PI—R. NEO Osobnostní Inventář (Podle NEO-PI-R PT Costy a RR McCraee). První České Vydání Testcentrum, Praha.

Jin, Y., Zhang, L. J., & MacIntyre, P. D. (2020). Contracting students for the reduction of foreign language classroom anxiety: An approach nurturing positive mindsets and behaviors. Frontiers in Psychology, 11, 1471.

Kacafírková, P., Špačková, K., Valentová, H., Topková, P., & Kucharská, A. (n.d.). Deliberate teaching of collocations – an intervention study of Czech upper-intermediate EFL students.

Kao, P., & Craigie, P. (2010). Foreign language anxiety and English achievement in Taiwanese undergraduate English-major students: An empirical study, 61, 49–62.

Kormos, J., & Trebits, A. (2012). The Role of Task Complexity, Modality, and Aptitude in Narrative Task Performance. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2012.00695.x

Lan, Y. T. (2010). A study of Taiwanese 7th graders’ foreign language anxiety, beliefs about language learning and its relationship with their English achievement. Unpublished MA Thesis, Ming Chuan University.

Lewis, M., Conzett, J., Hargreaves, P. H., Hill, J., Lewis, M., & Woolard, G. C. (2000). Teaching collocation: Further developments in the lexical approach, 244. Language Teaching Publications Hove.

Lewis, M., Gough, C., Martínez, R., Powell, M., Marks, J., Woolard, G. C., & Ribisch, K. H. (1997). Implementing the lexical approach: Putting theory into practice, 3(1). Language Teaching Publications Hove.

Li, S. (2016). The construct validity of language aptitude. Studies in Second Language Acquisition, 38(4). https://doi.org/10.1017/S027226311500042X

Lojová, G. (2009). Vrodené dispozície (vlohy) a učenie sa jazykov. Cizí Jazyky, 53(1), 3–4.

Lu, X., & Li, G. (2008). Motivation and achievement in Chinese language learning: A comparative analysis. Chinese as a Heritage Language: Fostering Rooted World Citizenry, 2, 89–108.

MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1991a). Language anxiety: Its relationship to other anxieties and to processing in native and second languages. Language Learning, 41(4), 513–534.

MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1991b). Methods and results in the study of anxiety and language learning: A review of the literature. Language Learning, 41(1), 85–117.

Malíková, M. (1989). Prognosticko-diagnostický test cizojazyčných schopností žáků. Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p.

Masgoret, A., & Gardner, R. C. (2003). Attitudes, motivation, and second language learning: A meta‐analysis of studies conducted by Gardner and associates. Language Learning, 53(S1), 167–210.

Montero Perez, M. (2020). Incidental vocabulary learning through viewing video: the role of vocabulary knowledge and working memory. Studies In Second Language Acquisition, 42(4). https://doi.org/10.1017/S0272263119000706

Norris, J. M., & Ortega, L. (2000). Effectiveness of L2 instruction: A research synthesis and quantitative meta-analysis. Language Learning, 50(3). https://doi.org/10.1111/0023-8333.00136

O’Malley, M. J., & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge university press.

Oxford, R. L., & Ehrman, M. E. (1995). Adults’ language learning strategies in an intensive foreign language program in the United States. System, 23(3), 359–386.

Pellicer-Sánchez, A. (2017). Learning L2 collocations incidentally from reading. Language Teaching Research, 21(3). https://doi.org/10.1177/1362168815618428

Peters, E. (2016). The learning burden of collocations: The role of interlexical and intralexical factors. Language Teaching Research, 20(1). https://doi.org/10.1177/1362168814568131

Purpura, J. (1999). Learner characteristics and L2 test performance. Language Learning Strategies in the Context of Autonomy, Synthesis of Findings from the International Invitational Conference on Learning Strategy Research, 61–63.

Rubin, J. (1975). What the “Good Language Learner” Can Teach Us. TESOL Quarterly, 9(1). https://doi.org/10.2307/3586011

Saito, Y., & Samimy, K. K. (1996). Foreign language anxiety and language performance: A study of learner anxiety in beginning, intermediate, and advanced‐level college students of Japanese. Foreign Language Annals, 29(2), 239–249.

Scarcella, R. C., & Oxford, R. L. (1992). The tapestry of language learning: The individual in the communicative classroom.

Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. Oxford University Press.

Skehan, P. (2014). Foreign Language Aptitude and Its Relationship with Grammar: A Critical Overview. Applied Linguistics, 36(3). https://doi.org/10.1093/applin/amu072

Spielberger, C. D. (1972). Anxiety as an emotional state. Anxiety-Current Trends and Theory, 3–20.

Suárez Maria del Mar, & Gesa Ferran. (2019). Learning vocabulary with the support of sustained exposure to captioned video: do proficiency and aptitude make a difference? https://doi.org/10.1080/09571736.2019.1617768

Szyszka, M. (2011). Foreign language anxiety and self-perceived English pronunciation competence. Studies in Second Language Learning and Teaching, 1(2), 283–300.

Teng, M. F. (2022). Incidental L2 vocabulary learning from viewing captioned videos: Effects of learner-related factors. System, 105, 102736. https://doi.org/10.1016/J.SYSTEM.2022.102736

Teng, (Mark) Feng. (2019). The effects of video caption types and advance organizers on incidental L2 collocation learning. Computers and Education, 142. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103655

Toomer, M., & Elgort, I. (2019). The Development of Implicit and Explicit Knowledge of Collocations: A Conceptual Replication and Extension of Sonbul and Schmitt (2013). Language Learning, 69(2). https://doi.org/10.1111/lang.12335

University of Oxford. (2017). Oxford University Modern Languages Admissions Test. https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/field_ document/MLAT_2017.pdf

van Vu, D., & Peters, E. (2021). Incidental Learning of Collocations from Meaningful Input: A Longitudinal Study into Three Reading Modes and Factors That Affect Learning. Studies in Second Language Acquisition. https://doi.org/10.1017/S0272263121000462

Vlčková, K. (2010). Žákovské strategie učení cizímu jazyku ve všeobecném vzdělávání (průřezový výzkum).

Vlčková, K., Pešková, K., Kostková, K., Janík, M., & Švejdíková, K. (2014). Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Masarykova univerzita.

Vlčková, K., & Přikrylová, J. (2011). Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky (manuál k nástroji). Národní ústav vzdělávání.

Wang, Y., & Li, J. (2011). The interference of foreign language anxiety in the reading comprehension of agricultural engineering students. 2011 International Conference on New Technology of Agricultural, 660–663.

Yan, J. X., & Horwitz, E. K. (2008). Learners’ perceptions of how anxiety interacts with personal and instructional factors to influence their achievement in English: A qualitative analysis of EFL learners in China. Language Learning, 58(1), 151–183.

Yang, Y., Sun, Y., Chang, P., & Li, Y. (2019). Exploring the Relationship Between Language Aptitude, Vocabulary Size, and EFL Graduate Students’ L2 Writing Performance. TESOL Quarterly, 53(3). https://doi.org/10.1002/tesq.510

Yavas Celik, G., & Yavuz, F. (2020). The role of the language aptitude and self-reported strategy use on the achievement of EFL learners. Global Journal of Foreign Language Teaching, 10(1). https://doi.org/10.18844/gjflt.v10i1.4412

Yi, W., & Hall, J. (2018). Statistical sensitivity, cognitive aptitudes, and processing of collocations. Studies in Second Language Acquisition, 40, 831–856. https://doi.org/10.1017/S0272263118000141

Publikováno

2023-08-31