Snižování nerovností ve vzdělávání prostřednictvím rozvoje oblastí čtenářské pregramotnosti a gramotnosti

Autoři

  • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra české literatury

DOI:

https://doi.org/10.14712/25337890.3316

Abstrakt

Druhé číslo časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání v roce 2023: Snižování nerovností ve vzdělávání prostřednictvím rozvoje oblastí čtenářské pregramotnosti a gramotnosti.

Stahování

Publikováno

2024-01-30