Preferencie detí predškolského veku pri výbere knihy

Autoři

  • doc. PhDr. Zuzana Jančík Petrová, PhD. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky

DOI:

https://doi.org/10.14712/25337890.3994

Klíčová slova:

knihy pre deti, predškolský vek, preferencie detí pri čítaní, vzťah k čítaniu

Abstrakt

Štúdia sa zameriava na problematiku preferencií detí v predškolskom veku pri voľbe knihy. Význam tejto problematiky spočíva vo vytváraní vzťahu detí k čítaniu a v rozvoji jazykových schopností a gramotnosti, ktoré prístup ku knihám a ich textom deťom umožňuje. V tejto štúdii sa venujeme analýze empirických zistení, ktoré vypovedajú o odlišných kritériách pri výbere kníh pre deti dospelými a samotnými deťmi. V nadväznosti na to prezentujeme výsledky rozhovorov s 31 deťmi v predškolskom veku (priemerný vek 5 rokov a 6 mesiacov), ktoré sa tematicky týkali identifi kácie obľúbenej knihy dieťaťa, kritérií, podľa ktorých si dieťa volí knihy na čítanie a zvyklostí čítania kníh v rodinnom prostredí dieťaťa. Prostredníctvom induktívnej tematickej analýzy rozhovorov sme identifi kovali, že deti považujú ako dôležité pri výbere knihy jej tému (aj v nadväznosti na už pre ne známe témy a iné príbehy), jej postavy (často známe z mediálneho priestoru), prítomnosť fantazijných prvkov v príbehu, atraktivitu ilustrácií a prítomnosť interaktívnych elementov v knihe. Ako najčastejšie kritérium atraktivity knihy však deti uvádzali prítomnosť humoru v texte knihy. Toto zistenie otvára priestor pre ďalšie skúmanie, špecifi cky v oblasti chápania humoru v textoch kníh pre deti z pohľadu detí.

Reference

Anderson, J., Anderson, A., Shapiro, J., & Lynch, J. (2001). Father’s and mother’s book selection preferences for their four-year-old children. Reading Horizons, 41, 189–210.

Aram, D., & Aviram, S. (2009) Mothers’ storybook reading and kindergartners’ socioemotional and literacy development. Reading Psychology, 30, 175–194.

Arizpe, E., & Styles, M. (2015). A critical review of research into children’s responses to multimodal texts. In J. Flood, S. B. Heath & D. Lapp (Eds.), Handbook of Research on Teaching Literacy through the Communicative and Visual Arts, Volume II: A Project of the International Reading Association (p. 363–373). New York, NY: Routledge.

Bergman Deitcher, D., Aram, D., & Adar, G. (2019). Book selection for shared reading: Parents’ considerations and researchers’ views. Journal of Early Childhood Literacy 19(3), 291–315.

Boraks, N., Hoffman, A., & Bauer, D. (1997). Children’s book preferences: Patterns, particulars, and possible implications. Reading Psychology, 18(4), 309–341.

Braun, V. & Clarke, V. (2022). Thematic analysis. A practical quide. Los Angeles: Sage.

Carroll, J. M., Holliman, A. J., Weir, F., & Baroody, A. E. (2019). Literacy interest, home literacy environment and emergent literacy skills in preschoolers. Journal in Research in Reading, 42(1), 150–161.

Cetin, O. S., & Bay, N. (2015). Enhancing the early reading skills: examining the print features of preschool children’s book. International Education Studies, 8(1), 113–124.

Corcoran, L., & Steinley, K. (2017). Early Childhood Program Participation, Results From the National Household Education Surveys Program of 2016. First Look. NCES 2017-101. National Center for Education Statistics. https://eric.ed.gov/?id=ED575975

Damber, U. (2015). Read-Alouds in Preschool. A Matter of Discipline? Journal of Early Childhood Literacy, 15, 256–280.

Danko-McGhee, K., & Slutsky, R. (2011). Judging a book by its cover: Preschool children’s aesthetic preferences for picture books. International Journal of Education Through Art, 7(2), 171–185.

David, A. (2020) Reading to children is so powerful, so simple and yet so misunderstood. https://www.teachearlyyears.com/learning-and-development/view/reading-tochildren-is-powerful-simple-and-yet-so-misunderstood Davila, D., & Patrick, L. (2010). Asking the experts: What children have to say about their reading preferences. Language Arts, 87, 199–210.

Dwyer, J., & Neuman, S. B. (2008). Selecting Books for Children Birth through Four: A Developmental Approach. Early Childhood Education Journal, 35, 489–494.

Fasnerová, M. (2014). Celé Česko čte dětem. Výzkumná zpráva projektu. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého.

Gavora, P. (2016). Preschool Children in Book-Reading Situations with Parents: The Perspective of Personal Agency Theory. Studia Paedagogica, 21(4), 99–116.

Gavora, P. (2018). Čtení dětem v rodině: Výzkum důvodů, parametrů a praktik. Pedagogická orientace, 28(1), 24–45.

Gee, J. P. (1991). Memory and Myth: A perspective on narrative. In C. Peterson & A.

McCabe (Eds.), Developing narrative structure (p. 1–25). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Goodman, Y. (1986). Children coming to know literacy. In W. Teale & E. Sulzby (Eds.), Emergent literacy: Writing and reading (p. 1–14). Norwood, NJ: Ablex.

Greenhoot, A. F., Beyer, A. M., & Curtis, J. (2014). More than pretty pictures? How illustrations affect parent-child story reading and children’s story recall. Frontiers in Psychology, 5, 738.

Hargrave, A. C., & Sénéchal, M. (2000). A book reading intervention with preschool children who have limited vocabularies: The benefi ts of regular reading and dialogic reading. Early Childhood Research Quarterly, 15(1), 75–90.

Haynes, C., & Richgels, D. J. (1992). Fourth graders‘ literature preferences. Journal of Educational Research, 85, 208–219.

Heath, S. B. (1986). What no bedtime story means: narrative skills at home and school. In B. B. Schieffelin & E. Ochs (Eds), Language socialization across cultures (p. 97–126).

Cambridge: Cambridge University Press. Hume, L. E., Allan, D. M., & Lonigan, C. J. (2016). Links between preschoolers’ literacy interest, inattention, and emergent literacy skills. Learning and Individual Differences, 47, 88v95.

Hume, L. E., Lonigan, C. J., & McQueen, J. D. (2015). Children’s Literacy Interest and its Relation to Parents’ Literacy-promoting Practices. Journal of Research in Reading, 38, 172–193.

Kiefer, B. Z. (2004). Children’s literature and children’s literacy: Preparing early literacy teachers to understand the aesthetic values of children’s literature. In O. N. Saracho & B. Spodek (Eds.), Contemporary perspectives on language policy and literacy instruction in early childhood education, Vol. V. Greenwich, CT: Information Age Publishing.

Kotaman, H., & Tekin, A. K. (2017). Informational and fi ctional books: young children‘s book preferences and teachers‘ perspectives. Early Child Development and Care, 187(3–4), 600-614.

Landsberg, M. (1992). Liberating laughter. American Education, 16(3), 34–48.

Leech, K. A., & Rowe, M. L. (2014). A comparison of preschool children’s discussions with parents during picture book and chapter book reading. First Language, 34, 205–226.

Lonigan, C. J. (1994). Reading to preschoolers exposed: Is the emperor really naked? Developmental Review, 14, 303–323.

Mallan, K. (1993). Laugh Lines. Australia: Ambassador Press.

McGee, L. M., & Schickedanz, J. A. (2007). Repeated interactive read-alouds in preschool and kindergarten. The Reading Teacher, 60(8), 742–751.

Mohr, A. J. K. (2006). Children’s choices for recreational reading: a three-part investigation of selection preferences, rationales, and processes. Journal of Literacy Research, 38, 81–104.

Noble, C., Sala, G., Peter, M., Lingwood, J., Rowland, C., Gobet, F., & Pine, J. (2019). The impact of shared book reading on children’s language skills: A meta-analysis. Educational Research Review, 28.

Polkinghorne, D. E. (1988). Narrative knowing and the human sciences. Albany: State University of New York Press.

Repasky, L. L., Schumm, J., & Johnson, J. (2017). First and fourth grade boys’ and girls’ preferences for and perceptions about narrative and expository text. Reading Psychology, 38, 808–847.

Robertson, S.-J. L., & Reese, E. (2017). The very hungry caterpillar turned into a but terfl y: Children’s and parents’ enjoyment of different book genres. Journal of Early Childhood Literacy, 17(1), 3–25.

Robinson, C. C., Larsen, J. M., Haupt, J. H., & Mohlman, J. (1997). Picture book selection behaviors of emergent readers: Infl uence of genre, familiarity, and book attributes.

Reading Research and Instruction, 36(4), 287–304. Saracho, O. N., & Spodek, B. (2010). Families’ Selection of Children’s Literature Books.

Early Childhood Education Journal, 37, 401–409. Scarborough, H. S., & Dobrich, W. (1994). On the effi cacy of reading to preschoolers. Developmental Review, 14(3), 245–302.

Scarborough, H. S., Dobrich, W., & Hager, M. (1991). Preschool literacy experience and later reading achievement. Journal of Learning Disabilities, 24(8), 508–511.

Schickedanz, J. A., & Collins, M. F. (2012). For young children, pictures in storybooks are rarely worth a thousand words. The Reading Teacher, 65(8), 539–549.

Schwartz, A. (1977). Children, humor, and folklore. The Horn Book, 53, 281–287.

Segi Lukavská, J. (ed.) (2018). Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host.

Sénéchal, M. (2017). Shared reading: an informal literacy activity par excellence. In N. Kucirkova, C. Snow, V. Grover & C. McBride (Eds.), The Routledge International Handbook of Early Literacy Education, 273–283. Oxford: Routledge.

Shannon, D. (1999). What children fi nd humorous in the books they read and how they express their responses. HUMOR: International Journal of Humor Research, 12(2), 119–150.

Sipe, L. R. (2015). Young children’s visual meaning making in response to picturebooks. In J. Flood, S. B. Heath & D. Lapp (Eds), Handbook of Research on Teaching Literacy through the Communicative and Visual Arts, Volume II: A Project of the International Reading Association, 381–391. New York, NY: Routledge.

Sobel, M. D., & Lillard, S. A. (2001). The impact of fantasy and action on young children’s understanding of pretence. British Journal of Developmental Psychology, 19, 85–98.

Wallace, J., & Edlefsen, K. (2020). “I Love Paw Patrol!”: Book Selection and the Allure of Popular Media Characters Among Preschoolers. Journal of Research in Childhood Education, 34(2), 208–222.

Zhang, M., Hou, G., Chen, Y. C., Zhang, T., & Yang, J. A. (2020). Book Interaction Scheme to Enhance Children‘s Reading Experiences and Preferences. Frontiers in Psychology, 11, 2155.

Publikováno

2023-08-11