Reakce na „Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021
PDF

Jak citovat

Říčan, J., Škoda, J., Hermanová, V., & Lanková, B. (2022). Reakce na „Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021. Scientia in Educatione, 13(1), 42-45. https://doi.org/10.14712/18047106.2192

Abstrakt

Autoři reagují na kritiku P. Novotného (publikovánu v čísle 1 roku 2022) svého článku "Komparace kvality tzv. Teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie", který byl v časopise Scientia in educatione publikován v čísle 2 roku 2021.

https://doi.org/10.14712/18047106.2192
PDF