Proti katedrovému zmoudření! Lokty, čelem, kopnutím...

S. K. Neumann, anarchismus a česká inteligence na přelomu 19. a 20. století

Autoři

  • Ondřej Slačálek

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2829

Klíčová slova:

anarchismus, Stanislav K. Neumann, T.G. Masaryk, F.X. Šalda, sociální demokracie, intelektuálové

Abstrakt

Článek se snaží rekonstruovat anarchistickou ideologii v českém prostředí let 1890-1914 na vymezení tehdejších anarchistů vůči třem podobám intelektuála. Zaměřuje se na kritiku T. G. Masaryka, sociálních demokratů a F. X. Šaldy. V případě Masaryka identifikují doboví anarchisté intelektualismus a odtržení rozumu od vášní a emocí. U sociální demokracie se vymezují vůči objektivistickému materialismu, který vede k podceňování vůle a subjektivity. V Šaldově případě se vymezuje vůči estetickému elitismu a subjektivismu pojatému jako svévole. Anarchistický přístup k intelektu a roli intelektuála se tak ukazuje být zapuštěný v individualismu a sensualismu a rozvíjející specifický vztah jak k masové politice, tak k elitářské estetice.

Biografie autora

Ondřej Slačálek

Ondřej Slačálek, odborný asistent Ústavu politologie FF UK.

Stahování

Publikováno

2018-12-01

Jak citovat

Slačálek, Ondřej. 2018. „Proti katedrovému zmoudření! Lokty, čelem, kopnutím. : S. K. Neumann, Anarchismus a česká Inteligence Na přelomu 19. a 20. Století". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):203-30. https://doi.org/10.14712/24645370.2829.

Číslo

Sekce

Studie a eseje

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)