Historikové a úpadek

Autoři

  • Ondřej Slačálek

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3061

Klíčová slova:

deklinismus, dějiny, civilizace, Miroslav Bárta, Martin Kovář, Ivan Šedivý

Abstrakt

Studie analyzuje diskurz českých historiků a autorů na veřejnosti chápaných jako historici (historici Martin Kovář, Ivan Šedivý a Marie Koldinská, dále egyptolog Miroslav Bárta, antropolog Ivo Budil a spisovatel Vlastimil Vondruška), kteří v masových médiích i ve svých textech soustavně během poslední dekády prosazují ideu úpadku západní civilizace. Po představení kontextu konzervativního deklinismu na západě i v ČR, studie představuje nejdůležitější témata v diskurzu českých deklinistických historiků: otázky demokracie, sociálního státu, EU, armády a maskulinity. Studie dále analyzuje kritický pohled deklinistických historiků na vědu a zvláště na nové trendy v historických vědách; podle Ivana Šedivého "koncepty jako gender... menšiny a okrajové skupiny, postkolonialismus, environmentalismus... to jsou Molotovovy koktejly 21. století..." Podle jejich názoru historiografie údajně ztratila schopnost poskytovat společnosti integrativní narativ. Studie posléze analyzuje epistemologické předpoklady deklinistických historiků: myšlenku věčné lidské přirozenosti, nebo "zákonů vývoje" civilizací. V závěru studie argumentuje, že tyto předpoklady se vyznačují protikladností ve smyslu historie jako analýzy minulosti v její specifičnosti a rozdílnost (a také ve smyslu konzervativních hodnot respektu k této specifičnosti) a že podobné rozpory můžeme nalézt ve způsobu, jakým deklinističtí historici zacházejí s budoucností.

 

 

Biografie autora

Ondřej Slačálek

Ondřej Slačálek je odborný asistent na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě.

Stahování

Publikováno

2023-07-29

Jak citovat

Slačálek, Ondřej. 2023. „Historikové a úpadek". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):163–183. https://doi.org/10.14712/24645370.3061.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)