Kritická diskusia, alebo apológia?

Autoři

  • Miroslav Szabó

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2898

Klíčová slova:

Ladislav Hanuš, Slovenský štát, klerofašisté, nacionální socialismus, bolševismus, paternalistický katolický modernismus, prézentismus

Abstrakt

Predkladaná štúdia predstavuje reakciu na polemiku Samuela Trizuljaka, ktorý kritizuje zaradenie teológa Ladislava Hanusa do mojej knihy Klérofašisti. Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935–1945) a v širšom zmysle aj používanie analytickej kategórie „klérofašizmus“. V mojej odpovedi sa sústreďujem na slabiny Trizuljakovej argumentácie. Trizuljak čitateľovi neposkytuje základné informácie o kritizovanej publikácii, o jej štruktúre a pozícii Ladislava Hanusa vo vzťahu k celkovej koncepcii monografie. Následne odmieta diskutovať o teoretickom a koncepčnom rámci, ktorý som načrtol v štúdii uverejnenej v Historickom časopise. Trizuljak ignoruje moju rekonceptualizáciu kategórie „klérofašizmus“, ktorá spočíva v zdôrazňovaní roviny aktérov, teda klérofašistov a namiesto toho mi podsúva kategórie, ktoré nepoužívam. Nespomína, že Hanusovi nie je venovaná samostatná kapitola, ale len exkurz. Trizuljak odporúča ako alternatívu môjho prístupu koncepciu „paternalistického katolíckeho modernizmu“ Jamesa Chappela, aj v tomto prípade však postupuje selektívne. Pri pozornom čítaní Chappelovej knihy Catholic Modern a hlbšej analýze Hanusových kľúčových textov z roku 1941sa ukazuje, že moja a Chappelova koncepcia si neprotirečia, práve naopak, dopĺňajú sa. V závere štúdie dokazujem, že „prezentizmus“, ktorý mi Trizuljak vyčíta, sa dá s dobrými dôvodmi aplikovať na jeho vlastnú polemiku.

Biografie autora

Miroslav Szabó

Miloslav Szabó působí jako odborný asistent na Katedře germanistiky, nederlandistiky a skandinavistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Stahování

Publikováno

2020-07-01

Jak citovat

Szabó, Miroslav. 2020. „Kritická Diskusia, Alebo apológia?". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):112–136. https://doi.org/10.14712/24645370.2898.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře