Tomáš Hermann, Emanuel Rádl a české dějepisectví. Kritika českého dějepisectví ve sporu o smysl českých dějin

Autoři

  • Jan Horský

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3168

Abstrakt

Recenze

Biografie autora

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na FHS UK.

Stahování

Publikováno

2023-11-07

Jak citovat

Horský, Jan. 2023. „Tomáš Hermann, Emanuel Rádl a české dějepisectví. Kritika českého dějepisectví Ve Sporu O Smysl českých dějin". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (listopad):117–122. https://doi.org/10.14712/24645370.3168.

Číslo

Sekce

Recenze a reflexe