„Tábory pro darebáky, povaleče a cikány“.

Příspěvek k výzkumu politiky a praxe kriminalizace „práce se štítícího“ obyvatelstva za druhé republiky a protektorátu (1938–1942)

Autoři

  • Pavel Baloun
  • Jaromír Mrňka

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2908

Klíčová slova:

trestné pracovní tábory, kriminologie, policejní prevence, anticikánská opatření, rasismus, genocida Romů a Sintiů

Abstrakt

Studie zasazuje vznik a vývoj kárných pracovních táborů z doby druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava do kontextu preventivních policejních opatření, jež se na poli dobové kriminalistiky či kriminologie utvářela od počátku 20. století. Záměrně je přitom klade do souvislosti s kriminalizací „cikánů“ jakožto zvláštní součásti širšího obrazu „práce se štítících“. Právě proticikánský diskurz byl klíčový za druhé republiky při formulaci legislativních opatření k pronásledování „práce se štítících“, spolu s požadavky na vytvoření a fungování internačních institucí (táborů). Analýza rozmanitých pramenů úřední a policejní provenience naznačuje, že až do přelomu let 1941 a 1942 okupační orgány do procesu formulace opatření proti „cikánům“ prakticky vůbec nevstupovaly. Jejich formulace a uplatňování zůstávala v rukou protektorátní vlády a policejních úřadů. Pod povrchem dobové administrativní terminologie a žargonu policejních hlášení autoři studie odkrývají konflikty a napětí, které pramenily z odlišných představ a zájmů různých společenských skupin na perzekuci obyvatel označovaných jako „cikáni“ a „práce se štítící“. Klíčová slova: kárné pracovní tábory; kriminalistika; policejní prevence; proticikánská opatření; rasismus; genocida Romů a Sintů.

Biografie autora

Pavel Baloun

Pavel Baloun působí jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií UK.

Jaromír Mrňka

Jaromír Mrňka působí jako research fellow v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Stahování

Publikováno

2020-12-01

Jak citovat

Baloun, Pavel, a Jaromír Mrňka. 2020. „„Tábory Pro darebáky, povaleče a cikány“.: Příspěvek K výzkumu Politiky a Praxe Kriminalizace „práce Se štítícího“ Obyvatelstva Za Druhé Republiky a protektorátu (1938–1942)". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):191–221. https://doi.org/10.14712/24645370.2908.

Číslo

Sekce

Studie a eseje