Československá civilizační mise: asimilační praktiky vůči "cikánským" dětem v letech 1918–1942

Autoři

  • Pavel Baloun

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2828

Klíčová slova:

asimilace, postkoloniální myšlení, proticikánská opatření, meziválečné Československo, rasismus, rasa

Abstrakt

Studie představuje kvalitativní analýzu dvou souvisejících praktik meziválečného Československa ve vztahu k „cikánským dětem“. Nejprve se věnuje tzv. cikánským školám, ve skutečnosti vyčleněným pomocným třídám pro „cikánské děti“, které byly zřizovány na Slovensku a Podkarpatské Rusi v letech 1927-1938. A následně nastiňuje praxi odebírání dětí z rodin, které byly na základě československého zákona „o potulných cikánech“ z roku 1927 úřady označeny za „potulné cikány“. Obě tyto odlišné a lokálně ukotvené praktiky studie zasazuje do širších kontextů výkonu státní správy v daných oblastech (východní Slovensko a Podkarpatská Rus na straně jedné a Čechy na straně druhé) a do dobových expertních diskuzí o „převýchově cikánských dětí“. Autor přitom argumentuje, že se jednalo o dva odlišné přístupy k asimilaci „cikánů“ do československé společnosti, tedy takového způsobu začlenění, který je postaven na úplném smazání údajné „cikánské“ odlišnosti.

Biografie autora

Pavel Baloun

Pavel Baloun působí jako odborný asistent na FHS UK.

Stahování

Publikováno

2018-12-01

Jak citovat

Baloun, Pavel. 2018. „Československá civilizační Mise: asimilační Praktiky vůči "cikánským" Dětem V Letech 1918–1942". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):175–202. https://doi.org/10.14712/24645370.2828.

Číslo

Sekce

Studie a eseje