K dějinám pojmu "sport" v habsburské monarchii

Autoři

  • Martin Pelc

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2755

Klíčová slova:

sport, konceptuální dějiny, 19. století

Abstrakt

Studie analyzuje počátky společenské reflexe fenoménu moderního sportu na pozadí pronikání a proměn pojmu „sport“ v prostředí habsburské monarchie s akcentem na české prostředí. V úvodu se věnuje raným dokladům užití pojmu. Oproti rakouské historiografii sportu, která první výskyt slova v monarchii kladla do roku 1841, přichází s dokladem z roku 1828. První český výskyt pojmu v tisku klade prozatím do roku 1863. Text směřuje k analýze sémantické proměny pojmu v poslední třetině 19. století, kdy se jeho význam posunul od venkovských zábav aristokracie (honba, dostihy, jezdectví) k širšímu spektru sportovních odvětví, nesených nově převážně měšťanskými vrstvami. Studie sleduje shodný průběh v německém i českém jazykovém prostředí monarchie a poukazuje na společné sociální pozadí proměny. V českém jazyce identifikuje základní periodizační mezníky: 1870, kdy Riegrův slovník naučný podává ještě tradiční definici slova, 1882, kdy známý sokolský výpad z pera Františka Kožíška, který rozlišoval dva druhy sportu – velký a malý (tj. vysoký a nízký) a devadesátá léta, kdy se sport užívá jako moderní kolektivum, označující sumu všech sportovních odvětví. Tento význam stvrzuje příslušný svazek Ottova slovníku naučného z roku 1905.

Biografie autora

Martin Pelc

Martin Pelc je odborný asistent na Slezské univerzitě v Opavě

Stahování

Publikováno

2016-12-01

Jak citovat

Pelc, Martin. 2016. „K dějinám Pojmu "sport" V Habsburské Monarchii". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):237–252. https://doi.org/10.14712/24645370.2755.

Číslo

Sekce

Studie a eseje

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)