Budoucnost nahlížená z okraje společnosti: současná ruskojazyčná komunistická sci-fi

Autoři

  • Anastasia Mitrofanova

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2950

Klíčová slova:

komunistická scifi, sovětská scifi, scifi, socialistický realismus, Ivan Jefremov

Abstrakt

Studie analyzuje současnou ruskojazyčnou komunistickou science fiction a snaží se zjistit, jak tento literární proud konceptualizuje přechod ke komunistické socioekonomické formaci. Komunistická sci-fi má za to, že vědeckotechnický pokrok bude nevyhnutelně doprovázen pokrokem v oblasti společenských vztahů a morálky. Autorka dochází k závěru, že nejbližší analogií není sovětská sci-fi, ale socialisticko-realistická literatura. Komunistická sci-fi si v opozici vůči klasické marxistické pozici, hovořící o tom, že pokrokový rozvoj lidské osobnosti plyne z pokrokového rozvoje výrobních sil, představuje, že nová osobnost bude výsledkem svého druhu zázračné transformace, vyvolané silami, překračujícími lidskou imaginaci a schopnost kontroly. Autorka dochází k závěru, že tento literární žánr implicitně prohlašuje, že noví lidé budou předcházet novou komunistickou společnost. Výzkumná metodologie se zaměřuje na kritickou analýzu textů komunistických sci-fi autorů, nahlížených v širším kontextu sovětské literatury 20. století.

Biografie autora

Anastasia Mitrofanova

Anastasia Mitrofanova je vedoucí výzkumná pracovnice Ústavu sociologie federálního střediska pro teoretickou a aplikovanou sociologii Ruské akademie věd a také profesorka Finanční univerzity při vládě Ruské federace.

Stahování

Publikováno

2022-07-01

Jak citovat

Mitrofanova, Anastasia. 2022. „Budoucnost nahlížená Z Okraje společnosti: Současná ruskojazyčná Komunistická Sci-Fi". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):75–90. https://doi.org/10.14712/24645370.2950.

Číslo

Sekce

Studie a eseje