Právo na volbu ohledně našich vlastních těl náleží pouze nám!

Umělé přerušení těhotenství a komunistický ženský tisk v meziválečném Československu

Autoři

  • Vivian Šefrna

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3060

Klíčová slova:

umělé přerušení těhotenství, genderová rovnost, tělesná autonomie, ženská práva, komunistický tisk

Abstrakt

Studie analyzuje diskurz ženského komunistického tisku během československé I. republiky ve vztahu k umělému přerušení těhotenství. Nejradikálnější dobové hlasy, vyjadřující se k tématu ukončení vlastního těhotenství, zaznívaly v krajně levicovém tisku, který byl zatím v rámci historického zkoumání většinou opomíjen a studie se tedy snaží představit tyto hlavy, nejen kvůli tomu, že odrážejí problémy genderové rovnosti a tělesné integrity, které jsou nesmírně významné i dnes. Studie se rovněž podrobně zabývá heterogenitou komunistického diskurzu a radikálním obratem, následujícím po zákazu potratů v Sovětském svazu. Předložená analýza se kromě toho zabývá lékařskými argumenty na podporu komunistického diskurzu a také nejrelevantnějšími opačnými postoji. Načrtává rovněž vývoj komunistického ženského časopisu Rozsévačka a související politický vývoj, včetně zákonů legalizujících potraty. Na závěr studie problematizuje vytváření jednoduchých spojnic mezi právem na potrat v tehdejší době a dnes.

Biografie autora

Vivian Šefrna

Vivian Šefrna studuje na doktorském stupni na Univerzitě Karlově, Fakultě humanitních studií.

Stahování

Publikováno

2023-07-29

Jak citovat

Šefrna, Vivian. 2023. „Právo Na Volbu Ohledně našich vlastních těl náleží Pouze nám! : Umělé přerušení těhotenství a Komunistický ženský Tisk V meziválečném Československu". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):127–159. https://doi.org/10.14712/24645370.3060.

Číslo

Sekce

Studie a eseje