Lovci a sběratelé

Čeští cestovatelé a praxe reprezentování lovu afrických zvířat v pozdním 19. století perspektivou animal studies

Autoři

  • Josef Řičář

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3059

Klíčová slova:

české cestopisy, reprezentace zvířat, lov, sběratelství, kolonialismus, Subsaharská Afrika, animal studies

Abstrakt

Studie se zabývá problematikou reprezentace lovu zvířat v českých cestopisech pojednávajících o subsaharské Africe v posledních desetiletích 19. století. Téma je sledováno v kontextu „dobývání“ a kolonizace africké přírody a jejího symbolického i materiálního přivlastňování Evropany. Důraz je kladen zejména na lov zvířat za účelem jejich zařazení do sbírek „exotických“ přírodnin. Velká pozornost je věnována cestopisům Emila Holuba, jejichž rozsah je s ostatními cestopisy nesrovnatelný. Holub si hojně všímal zvířat a jejich lovu a téma africké přírody pro něj bylo velmi důležité. Přesto tato tematika dosud stojí spíše stranou badatelského zájmu. S využitím konceptů interdisciplinárních animal studies se studie zabývá významy, které měl lov afrických zvířat v kontextu dobových diskurzů, především sběratelského, ale také biologického či evolučního. Pozornost je věnována i specifické pozici českých cestovatelů v rámci koloniálních mocenských vztahů. Skrze lov, sbírání a komodifikaci zvířat se i oni zapojovali do evropského koloniálního dobývání Afriky.

Biografie autora

Josef Řičář

Josef Řičář je doktorand Univerzity Karlovy, Fakulty humanitních studií.

Stahování

Publikováno

2023-07-29

Jak citovat

Řičář, Josef. 2023. „Lovci a sběratelé: Čeští Cestovatelé a Praxe reprezentování Lovu afrických zvířat V pozdním 19. Století Perspektivou Animal Studies". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):97–126. https://doi.org/10.14712/24645370.3059.

Číslo

Sekce

Studie a eseje