O časopise

Aktuální výzva 1/2024 je tematicky zaměřena na roli učitele v rozvoji digitálních kompetencí na všech stupních vzdělávání, více informací zde.

Aktuální výzva 2/2024 je otevřena všem autorům, kteří se zabývají oblastí gramotnostního rozvoje, více informací zde.

Aktuální výzva 3/2024 anglického čísla je zaměřena na hudební gramotnost a příbuzné oblasti, více informací zde.

Aktuálně vyšlo: nově vydané příspěvky v čísle 1/2023 naleznete zde a v čísle 2/2023 naleznete zde.

____________________________________________________________________________________________________________

Vítáme Vás na stránkách odborného časopisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání je odborným recenzovaným časopisem zaměřeným na oblast gramotnosti a vzdělávání v tom nejširším pohledu. Jeho cílem je prostředkovat nové poznání v dané problematice a dát tak podněty pro rozvoj praxe i propojení vědy, výzkumu a praxe. Zaměřuje se na témata čtenářské, matematické, informační a přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti, ale také na témata s nimi souvisejícími. Časopis je zároveň platformou pro rozvoj pedagogické psychologie, primární pedagogiky, oborových didaktik, speciální a sociální pedagogiky jako vědních disciplín.

Časopis vychází třikrát ročně (duben, srpen, prosinec), příspěvky jsou publikovány v českém a slovenském jazyce. Vždy jedno číslo v každém ročníku je v anglickém jazyce.

Aktuální číslo

Vol 20 No 2 (7): Čtenářská gramotnost a pregramotnost – rozvoj gramotnostních dovedností

Výzva druhého čísla je otevřena všem autorům věnujícím se oblasti počátečního čtení. Publikovat zde mohou také autoři své příspěvky, které budou představeny na konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) 21.9.2022 na PedF UK. Příspěvky se mohou také věnovat následujícím tématům: didaktické aspekty čtení a psaní, problémy v rozvoji gramotnostních dovedností, aktivity škola organizací k podpoře čtení a čtenářství, pregramotnost a její podpora, rozvoj a její podpora, rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti, diagnostické materály a náměty pro práci učitelů. Výzva je samozřejmě také otevřena ostatním autorům věnujícím se oblastem čtenářské gramotnosti a pregramotnosti.

Publikováno: 2023-10-13
Zobrazit všechna čísla