Přístupy žáků k řešení úloh v R-FCI testu sledované pomocí metody oční kamery

Abstrakt

Studie se zabývá zjišťováním efektu formátu reprezentace nabízených alternativ v didaktickém testu R-FCI zaměřeném na porozumění 1. a 2. Newtonovu zákonu za pomoci oční kamery. 35 žáků SŠ řešilo 4 úlohy převážně z výše uvedeného testu a při tomto řešení byly zaznamenávány jejich oční pohyby kamerou Tobii TX300. Na základě výsledků řešení úloh byly porovnány skupiny správně a nesprávně řešících žáků. Žáci, kteří řešili danou úlohu správně, pro grafickou a verbální reprezentaci našli odpověď velmi rychle. V případě zobrazení pohybu v časovém diagramu se obvykle rozhodovali mezi dvěma možnostmi. U žáků řešících úlohu nesprávně jsme pozorovali v téměř všech případech nejmenší zaměření pozornosti právě na správnou alternativu. Dvě případové studie správně a nesprávně odpovídajících dvou žáků jsou uvedeny pro detailnější zachycení jejich rozdílných strategií.

https://doi.org/10.14712/18047106.1010
PDF (English)

Reference

Bojko, A. (2013). Eye Tracking the User Experience: A Practical Guide to Research. Rosenfeld Media. ISBN 1457103028.

Chen, S., She, H., Chuang, M., Wu, J., Tsai, J., & Jung, T. (2014). Eye movements predict students’ computer-based assessment performance of physics concepts in different presentation modalities. Computers & Education, 74, 61-72.

Duchowski, A. (2006). Eye Tracking Methodology. Theory and Practice. 2nd edition, Springer.

Gegenfurtner, A., Lehtinen, E., Saljo, R. (2011). Expertise Differences in the Comprehension of Visualizations: a Meta-Analysis of Eye-Tracking Research in Professional Domains. Educ. Psychol. Rev., 23, 523-552.

Nieminen, P., Savinainen, A., & Viiri, J. (2010). Force Concept Inventory-based multiple

choice test for investigating students’ representational consistency. Physical Review Special

Topics – Physics Education Research, 6, 020109.

Hestenes, D. (1997) Modeling methodology for physics teachers, in The Changing Role of

Physics Departments in Modern Universities: Proceedings of the International Conference on

Undergraduate Physics Education, College Park, 1996, AIP Conference Proceedings No. 399

edited by E. Redish and J. Rigden AIP, New York, p. 935.

Hestenes, D., Wells, M., & Swackhamer, G. (1992). Force Concept Inventory. The Physics

Teacher, 30, 141-158.

Chi, M. T. H., Feltovich, P. J., & Glaser R. (1981). Categorization and Representation of

Physics Problems by Experts and Novices, Cognitive Science, 5, 121-152.

Jouni, V., Kekule, M., Isoniemi, J. & Hautala, J. (2017). Eye-tracking the effects of

representation on students’ problem solving approaches In Proceedings of the FMSERA 2016

annual symposium.

Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1980). A theory of reading: From eye fixations to

comprehension. Psychological Review, 87, 329-354.

Kekule, M. (2014) Výzkum pomocí oční kamery ve fyzikálním vzdělávání Scientia in

educatione 5(2), 58–73.

Kekule, M. (2015) Qualitative approach of eye-tracking research in science education In Dabaj, F. Proceedings of International Conference on Contemporary Issues in Education Dubai, UAE, 104-111.

Kozhevnikov, M., Motes, M., Hegarthy, M. (2007). Spatial Visualization in Physics Problem Solving. Cognitive Science, 31, 549-579.

Madsen, A. M. et al. (2012). Difference in visual attention between those who correctly and incorrectly answer physics problems. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 8.

J. Mares, V. Slavik, Dotazník stylu učení (Learning Style Inventory – LSI), Price Systems,

Inc., 1989.

Ohno, E., Shimojo, A. & Iwata, Mi. (2016). Analysis of Problem Solving Processes in Physics Based on Eye-Movement Data In Key Competences in Physics Teaching and Learning, Proceedings of GIREP 2015 conference, University of Wroclav.

Smith, A., Mestre, J., Ross, B. (2010). Eye-gaze patterns as students study worked-out examples in mechanics. Physical Review Special Topics – PER, 6.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).