Přístupy žáků k řešení úloh v R-FCI testu sledované pomocí metody oční kamery
PDF (English)

Jak citovat

Kekule, M., & Viiri, J. (2018). Přístupy žáků k řešení úloh v R-FCI testu sledované pomocí metody oční kamery. Scientia in Educatione, 9(2), 117-130. https://doi.org/10.14712/18047106.1010

Abstrakt

Studie se zabývá zjišťováním efektu formátu reprezentace nabízených alternativ v didaktickém testu R-FCI zaměřeném na porozumění 1. a 2. Newtonovu zákonu za pomoci oční kamery. 35 žáků SŠ řešilo 4 úlohy převážně z výše uvedeného testu a při tomto řešení byly zaznamenávány jejich oční pohyby kamerou Tobii TX300. Na základě výsledků řešení úloh byly porovnány skupiny správně a nesprávně řešících žáků. Žáci, kteří řešili danou úlohu správně, pro grafickou a verbální reprezentaci našli odpověď velmi rychle. V případě zobrazení pohybu v časovém diagramu se obvykle rozhodovali mezi dvěma možnostmi. U žáků řešících úlohu nesprávně jsme pozorovali v téměř všech případech nejmenší zaměření pozornosti právě na správnou alternativu. Dvě případové studie správně a nesprávně odpovídajících dvou žáků jsou uvedeny pro detailnější zachycení jejich rozdílných strategií.

https://doi.org/10.14712/18047106.1010
PDF (English)

Reference

Bojko, A. (2013). Eye tracking the user experience: A practical guide to research. Brooklyn, New York: Rosenfeld Media.

Chen, S., She, H., Chuang, M., Wu, J., Tsai, J. & Jung, T. (2014). Eye movements predict students’ computer-based assessment performance of physics concepts in different presentation modalities. Computers & Education, 74, 61–72.

Duchowski, A. (2006). Eye tracking methodology. Theory and practice. 2nd edition. London: Springer.

Gegenfurtner, A., Lehtinen, E. & Saljo, R. (2011). Expertise differences in the comprehension of visualizations: a meta-analysis of eye-tracking research in professional domains. Educational Psychology Review, 23, 523–552.

Nieminen, P., Savinainen, A. & Viiri, J. (2010). Force concept inventorybased multiple choice test for investigating students’ representational consistency. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 6, 020109.

Hestenes, D. (1997). Modeling methodology for physics teachers. In The changing role of physics departments in modern universities. Proceedings of the International Conference on Undergraduate Physics Education, College Park, 1996, AIP Conference Proceedings No. 399, New York.

Hestenes, D., Wells, M. & Swackhamer, G. (1992). Force concept inventory. The Physics Teacher, 30, 141–158.

Chi, M.T. H., Feltovich, P. J. & Glaser, R. (1981). Categorization and representation of physics problems by experts and novices. Cognitive Science, 5, 121–152.

Jouni, V., Kekule, M., Isoniemi, J. & Hautala, J. (2017). Eye-tracking the effects of representation on students’ problem solving approaches In Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016 (pp. 88–98). Finnish Mathematics and Science Education Research Association (FMSERA). Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/60941/27043

Just, M.A. & Carpenter, P. A. (1980). A theory of reading: From eye fixations to comprehension. Psychological Review, 87, 329–354.

Kekule, M. (2014). Výzkum pomocí oční kamery ve fyzikálním vzdělávání. Scientia in educatione, 5(2), 58–73.

Kekule, M. (2015). Qualitative approach of eye-tracking research in science education. In F. Dabaj (Ed.), Proceedings of International Conference on Contemporary Issues in Education (104–111). Dubai, UAE.

Kozhevnikov, M., Motes, M. & Hegarthy, M. (2007). Spatial visualization in physics problem solving. Cognitive Science, 31, 549–579.

Madsen, A.M. et al. (2012). Difference in visual attention between those who correctly and incorrectly answer physics problems. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 8, 010122.

Mareš, J. & Slavík, V. (1989). Dotazník stylu učení (Learning Style Inventory – LSI). Price Systems, Inc.

Ohno, E., Shimojo, A. & Iwata, Mi. (2016). Analysis of problem solving processes in physics based on eye-movement data in key competences in physics teaching and learning. In Proceedings of GIREP 2015 conference. University of Wroclav.

Smith, A., Mestre, J. & Ross, B. (2010). Eye-gaze patterns as students study worked-out examples in mechanics. Physical Review Special Topics – PER, 6, 020118.