Témata výzkumu v přírodovědném vzdělávání
PDF

##plugins.themes.healthSciences.article.supplementaryFiles##

Příloha I - Seznam nejvíce citovaných článků v letech 1998-2012

Jak citovat

Kekule, M. (2014). Témata výzkumu v přírodovědném vzdělávání. Scientia in Educatione, 5(2), 40-57. https://doi.org/10.14712/18047106.89

Abstrakt

Přehledový článek uvádí výsledky mezinárodních studií zaměřených na analýzu zejména témat ve výzkumu přírodovědného vzdělávání. Výsledky byly získány na základě analýz článků publikovaných ve vybraných mezinárodních časopisech. Nepřekvapivě nejvíce pozornosti je věnováno zejména konceptuálním představám žáků, i když v posledních letech dochází k přesouvání zaměření se na více na kontext učení se žáka. Analýza nejvíce citovaných článků ukazuje důraz zejména na badatelský přístup k výuce a s tím související argumentaci žáků v přírodovědně zaměřené výuce.

https://doi.org/10.14712/18047106.89
PDF

Reference

Abell, S. K., Lederman, N. G. (2007). Handbook of Research on Science Education. Londýn: Routledge.

Braun, T. (2007). Evaluations of individual scientists and research institutions: scientometrics guidebooks series. A selection of papers reprinted from the journal scientometrics. Hungary: Akademiai Kiado.

Bulent, C., Pinar, C., Yasemin, O., Rannikmae, M., Ertepinar, H. (2012). Research Trends in Science Education from the Perspective of Journal of of Baltic Science Education: A Content Analysis from 2002 to 2011. Journal of Baltic Science Education, 11(1), 94-102.

Dvořák, L., Kekule, M., Žák, V. (2012). Výzkum v oblasti fyzikálního vzdělávání – co, proč a jak. Čs. Čas. Fyz., 62 (5-6), 325-330.

ERIC - the Education Resources Information Center. (cit. 2013-03-15). Dostupné z http://www.eric.ed.gov/

Eybe, H., Schmidt, H. J. (2001). Quality criteria and exemplary papers in chemistry education research. International Journal of Science Education, 23(2), 209-225.

Gabel, L. D. (1994). Handbook of Research on Science Teaching and Learning. MacMillan Reference Books.

Gilbert, J. (editor) (2006). Science Education: Major Themes in Education. London/New York: Routledge.

Goktas, Y., Hasancebi, F., Varisoglu, B. et al. (2012). Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 455-459.

Hofstein, A., Lunetta, V. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century. Science Education, 88(1), 28-54.

Chang, Y., Chang, Ch., Tseng, Y. (2010). Trends of Science Education Research: An Automatic Content Analysis. J. Sci. Educ. Technol, 19 (4), 315-331.

Jenkins, E. W. (2000). Research in science education: time for a health check? Studies in Science Education, 35, 1-26.

Jiménez-Aleixandre, M. P. (2011). Sandra K. Abell and Norman G. Lederman (eds): Handbook of Research in Science Education. Science & Education, 20 (5-6). Dostupné z DOI 10.1007/s11191-010-9294-3

Kurnaz, M., Calik, M. (2009). A thematic review of 'energy' teaching studies: focuses, needs, methods, general knowledge claims and implications. Energy Education Science and Technology, Part B – Social and Educational Studies, 1(1-2).

Lederman, N., Abd-El-Khalick, F., Bell, R. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners' conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(6), 497-521.

Lee, M., Wu, Y., Tsai, Ch. (2009). Research Trends in Science Education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15), 1999-2020.

Lin, T., Lin, T., Tsai, Ch. (2013). Research Trends in Science Education from 2008 to 2012: A systematic content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 36(8), 1346-1372. Dostupné z DOI:10.1080/09500693.2013.864428

Mandíková, D., Trna, J. (2011). Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido.

McDermott, L. C. (1999). Resource Letter: PER-1: Physics Education Research. Am. J. Phys. 67 (9), 1-4.

Nezvalová, D. (2011). Didaktika fyziky v České republice: trendy, výzvy a perspektivy. Pedagogická orientace, 21 (2), 171-192.

Osborn, J., Collins, S. (2003). Attitudes towards science: a review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079.

Osborn, J., Collins, S., Ratcliffe, M. (2003). What ideas-about-science" should be taught in school science? - A Delphi study of the expert community". Journal of Research in Science Teaching, 40(7), 692-720.

Sadler, T. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513-536.

Sandoval, W. (2005). Understanding students' practical epistemologies and their influence on learning through inquiry. Science Education, 89(4), 634-656.

Scientia in educatione: sciED. ISSN 1804-7106. [cit. 2013-03-14]. Dostupné z http://www.scied.cz/

Tsai, C.-C., Wen, L.M.C. (2005). Research and trends in science education from 1998 to 2002: A content analysis of publication in selected journals. International Journal of Science Education, 27, 3-14.

Tsai C.-C., Wu Y.-T., Lin Y.-C. et al. (2011). Research Regarding Science Learning in Asia: An Analysis of Selected Science Education Journals. Asia Pacific Education Researcher, 20 (2), 352-363.

Web of Knowledge. THOMSON REUTERS. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z http://apps.webofknowledge.com/

White, R. (1997). Trends in Research in Science Education. Research in Science Education, 27(2), 215-221.

Žák, V., Kekule, M. (2012). Teoretická a metodologická opora didaktiky fyziky - koncepce vznikající publikace. Příspěvek prezentován na jubilejní 10. konferenci ČAPV konané 10. – 12. září v Praze.