Výzkum pomocí oční kamery ve fyzikálním vzdělávání
PDF

Jak citovat

Kekule, M. (2014). Výzkum pomocí oční kamery ve fyzikálním vzdělávání. Scientia in Educatione, 5(2), 58-73. https://doi.org/10.14712/18047106.107

Abstrakt

Rešeršní článek představuje metodu oční kamery a její využití ve výzkumech ve fyzikálním vzdělávání. Oční kamera se poměrně často využívá ve výzkumu marketingu, medicíně, výzkumu čtení, vzdělávání sportovců apod.; v oblasti fyzikálního vzdělávání je použití této výzkumné metody poměrně vzácné. Článek uvádí přehled pěti studií, které se zaměřily na přístupy žáků při řešení úloh z mechaniky nebo elektřiny a magnetismu. Navíc uvádí jednu studii z oblasti vzdělávání v biologii. Metoda byla použita jak pro kvalitativní, tak pro kvantitativní typ výzkumu. Nejčastěji byly porovnávány charakteristiky očního zkoumání vizuálního materiálu pro výkonově různě úspěšné skupiny žáků. Zkoumáni byli studenti převážně z VŠ v počtu 11-43. Získané výsledky naznačují několik rozdílů v přístupu mezi žáky s horším a lepším výkonem. Limity metody jsou uvedeny v závěrečné části.

https://doi.org/10.14712/18047106.107
PDF

Reference

Beichner, R., J. (1994). Testing student interpretation of kinematics graphs. American Journal of Physics, 62, 750-762.

Bojko, A. (2013). Eye Tracking the User Experience: A Practical Guide to Research. Rosenfeld Media. ISBN 1457103028.

Carmi, R., Itti, L. (2006). Visual causes versus correlates of attentional selection in dynamic scenes. Vision Res., 46, 4333.

Duchowski, A. (2006). Eye Tracking Methodology. Theory and Practice. 2nd edition, Springer.

Duchowski, A. (2002). A breadth-first survey of eye-tracking applications. Behavior Research Methods, Instruments&Computers. 34(4), 455-470.

Gegenfurtner, A., Lehtinen, E., Saljo, R. (2011). Expertise Differences in the Comprehension of Visualizations: a Meta-Analysis of Eye-Tracking Research in Professional Domains. Educ. Psychol. Rev., 23, 523-552.

Gerace, W. J. (2001). Problem Solving and Conceptual Understanding. Proceedings PERC 2001. Dostupné on-line z http://umperg.physics.umass.edu/writings/online

Graesser, A., C. (2005). Question asking and eye tracking during cognitive disequilibrium: Comprehending illustrated texts on devices when the devices break down. Memory&Cognition, 33(7), 1235-1247.

Harel, J., Koch, C., Perona, P. (2007). Graph-based visual saliency. Advances in Neural Information Processing Systems 19, edited by B. Scholkopf, J. Platt and T. Hoffman. Cambridge: MIT Press. 545-552

Hestenes, D., Wells, M. , Swaxkhamer, G. (1992). Force Concept Inventory. American Journal of Physics, 30, 141 – 154.

Just, M. A., Carpenter, P. A. (1976). Eye fixation and cognitive processes. Cognitive Psychology, 8, 441-480.

Kekule, M. (2014). Students’ approaches when dealing with kinematics graphs explored by eye-tracking research method In: Bilsel, A., Garip, M. U. Proceedings of the Frontiers in Mathematics and Science Education Research Conference, FISER' 2014. Science Education research Group as Eastern Mediterranean University: Famagusta. 2014. pp. 108-117.

Kozhevnikov, M., Motes, M., Hegarthy, M. (2007). Spatial Visualization in Physics Problem Solving. Cognitive Science, 31, 549-579

Lukavský, J. (2005). Sledování očních pohybů. Bakalářská práce. MFF UK, Praha.

Madsen, A. M. et al. (2012). Difference in visual attention between those who correctly and incorrectly answer physics problems. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 8. DOI: 10.1103/PhysRevSTPER.8.010122

Mandíková, D., Čížková, D. (2010). Prekoncepce studentů o síle a pohybu – výsledky testu FCI. PMFA, 55(2), 148-154.

Miellet S., O'Donnell P.J. & Sereno S.C. (2009). Parafoveal Magnification: Visual Acuity Does Not Modulate the Perceptual Span in Reading. Psychological Science, 20, 721–728

Pozzer, L. L., Roth, W. M. (2003). Prevalence, function, and structure of photographs in high school biology textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 40, 1089-1114.

Rosengrant, D., Thomson, C., Mzoughi, T. (2009). Comparing Experts and Novices in Solving Electrical Circuit Problems with the Help of Eye-Tracking. Proceedings of the 2009 Physics Education Research Conference, ed. Sabella, M. Henderson, C. and Singh, C. New York: American Institute of physics. Mellville, 249-252.

Slykhuis, D. A., Wiebe, E. N., Annetta, L. A. (2005). Eye-Tracking Students’ Attention to PowerPoint Photographs in a Science Education Setting. Journal of Sci. Ed. and Tech., 14 (5/6), DOI:10.1007/s10956-005-0225-z

Smith, A., Mestre, J., Ross, B. (2010). Eye-gaze patterns as students study worked-out examples in mechanics. Physical Review Special Topics – PER, 6, DOI: 10.1103/PhysRevSTPER.6.020118

Trulikova, B. (2010). Miskoncepce žáků a studentů při interpretaci kinematických grafů. Bakalářská práce. Matematicko-fyzikální fakulta UK. Praha.

Van Gog, T., Paas, F., Van Merrienboer, J. (2005). Uncovering Experise-Related Differences in Troubleshooting Performance: Combining Eye Movement and Concurrent Verbal Protocol Data. Applied Cognitive Psychology, 19, 205-221.