Inquiry Based Science Education and Getting Immediate Students’ Feedback about Their Motivation

Abstrakt

The paper is based on collecting evidence of the Establish project impact on students. For the purpose two questionnaires based on the existing tools have been used. Questionnaire 1 is a part of Intrinsic Motivation Inventory (IMI) based on the Self-determination theory. It is aimed at assessing students’ interests, their perceived choice and usefulness of implemented learning units and should be answered after each learning unit/several IBSE activities. Several items of CLES questionnaire are included there as well. Questionnaire 2 assesses the impact on students’ attitudes towards science and technology and on their knowledge about nature of building up science knowledge. Both questionnaires exist in the lower and upper secondary school versions. The paper presents selected data and results which were obtained by addressing the Questionnaire 1, so that the focus is on getting students’ feedback about their intrinsic motivation. Our assumption is that active learning is associated with positive intrinsic motivation of students. That is why we find as very important that educators have a possibility to understand the phenomenon more deeply. We aim to present the reliable tool for getting the feedback and to present a way of data processing which does not need advanced statistical methods, so that teachers (as well as science education researchers) can use and analyze data obtained by the tool. Means and standard deviations for items of the subscales Interest/Enjoyment, Perceived choice and Value/Usefulness were computed. To determine the consistency of results, the Standard Pearson correlation cofficient was computed for all items within the subscales. Based on the findings, we can conclude that participants’ answers (questionnaire results) were consistent (not responded mechanically).
https://doi.org/10.14712/18047106.745
PDF (English)

Reference

Deci, E. L. & Ryan, R.M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78. Available at http://www.selfdeterminationtheory.org/questionnaires/10-questionnaires/50

ESTABLISH project. (n.d.). Available at http://www.establish-fp7.eu

Fraser, B. J., Taylor, P.C. & White, L.R. (1994). CLES: An instrument for monitoring the development of constructivist learning environments. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.

Intrinsic Motivation Inventory (IMI). (n.d.). Available at http://www.selfdeterminationtheory.org/questionnaires/10-questionnaires/50

Kekule, M. & Žák, V. (n.d.). Research tools, tools for the Establish project. Available at http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/tools.php

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).