Využití oční kamery pro kvalitativní posouzení postupů při řešení úloh z mechaniky
PDF (English)

Jak citovat

Hejnová, E., & Kekule, M. (2018). Využití oční kamery pro kvalitativní posouzení postupů při řešení úloh z mechaniky. Scientia in Educatione, 9(2), 102-116. https://doi.org/10.14712/18047106.1018

Abstrakt

Článek se zaměřuje na kvalitativní posouzení postupů žáků řešících úlohy zaměřené na porozumění 1. a 2. Newtonovu pohybovému zákonu, které byly zadávány formou tzv. concept cartoons. Řešení žáků bylo nahráváno oční kamerou a na základě očních pohybů žáků byly pozorovány jejich strategie a přístupy k řešení těchto úloh. Navíc žáci řešili podobně zaměřené úlohy z testu R-FCI. Na základě celkových výsledků testování pak byli vybráni žáci s nejlepším a nejhorším celkovým získaným skóre testu a byl analyzován jejich postup řešení. Celkem se jednalo o 4 žáky ze středních škol a pro srovnání o jednoho budoucího učitele a jednoho učitele působícího již v praxi.

https://doi.org/10.14712/18047106.1018
PDF (English)

Reference

Bojko, A. (2013). Eye tracking the user experience: A practical guide to research. Rosenfeld Media.

Chen, S., She, H., Chuang, M., Wu, J., Tsai, J. & Jung, T. (2014). Eye movements predict students’ computer-based assessment performance of physics concepts in different presentation modalities. Computers & Education, 74, 61–72.

Driver, R., Squires, A., Rushfors, P. & Wood-Robinson, V. (2003). Making sense of secondary science. New York: Routledge Falmer.

Duchowski, A. (2006). Eye tracking methodology. Theory and practice. London: Springer.

Gegenfurtner, A., Lehtinen, E. & Saljo, R. (2011). Expertise differences in the comprehension of visualizations: a meta-analysis of eye-tracking research in professional domains. Educational Psychology Review, 23(4), 523–552.

Hejnová, E. & Kekule, M. (in print). Využití oční kamery pro kvalitativní posouzení postupu při řešení úloh z mechaniky. In Moderní trendy v přípravě učitelů 8. E-Proceedings.

Hestenes, D., Wells, M. & Swackhamer, G. (1992). Force concept inventory. The Physics Teacher, 30 (March), 141–158.

Jouni, V., Kekule, M., Isoniemi, J. & Hautala, J. (2017). Eye-tracking the effects of representation on students’ problem solving approaches. In Proceedings of the FMSERA 2016 annual symposium (88–98). The Finnish Mathematics and Science Education Research Association.

Kekule, M. (2014a). Výzkum pomocí oční kamery ve fyzikálním vzdělávání. Scientia in educatione, 5(2), 58–73. Dostupné z http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/107/100/

Kekule, M. (2014b). Students’ approaches when dealing with kinematics graphs explored by eye-tracking research method. In A. Bilsel & M. U. Garip (Eds.), Proceedings of the Frontiers in Mathematics and Science Education Research Conference, FISER’ 2014 (108–117). Famagusta: Science Education research Group as Eastern Mediterranean University.

Kekule, M. (2015). Qualitative approach of eye-tracking research in science education. In F. Dabaj (Ed.), Proceedings of International Conference on Contemporary Issues in Education (104–111). Dubai: UAE.

Kekule, M. & Viiri, J. (2018). Students’ approaches to solving R-FCI tasks observed by eye-tracking method. Scientia in educatione, 9, the same issue. Kozhevnikov, M., Motes, M. & Hegarthy, M. (2007). Spatial visualization in physics

problem solving. Cognitive Science, 31(4), 549–579.

Madsen, A.M. et al. (2012). Difference in visual attention between those who correctly and incorrectly answer physics problems. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 8(1), 010122-1-13.

Mandíková, D. & Trna, J. (2011). Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Paido: Brno.

Naylor, S. & Keogh, B. (2010). Concept cartoons in science education. Sandbach: Milgate House Publishers.

Nieminen, P., Savinainen, A. & Viiri, J. (2010). Force Concept Inventory-based multiple-choice test for investigating students’ representational consistency. Physical Review Special Topics — Physics Education Research, 6(2), 020109.

Ohno, E., Shimojo, A. & Iwata, Mi. (2016). Analysis of problem solving processes. In Physics based on eye-movement data in key competences in physics teaching and learning, Proceedings of GIREP 2015 conference. University of Wroclav.

Smith, A., Mestre, J. & Ross, B. (2010). Eye-gaze patterns as students study worked-out examples in mechanics. Physical Review Special Topics – PER, 6(2), 020118.