Využití oční kamery pro kvalitativní posouzení postupů při řešení úloh z mechaniky

Abstrakt

Článek se zaměřuje na kvalitativní posouzení postupů žáků řešících úlohy zaměřené na porozumění 1. a 2. Newtonovu pohybovému zákonu, které byly zadávány formou tzv. concept cartoons. Řešení žáků bylo nahráváno oční kamerou a na základě očních pohybů žáků byly pozorovány jejich strategie a přístupy k řešení těchto úloh. Navíc žáci řešili podobně zaměřené úlohy z testu R-FCI. Na základě celkových výsledků testování pak byli vybráni žáci s nejlepším a nejhorším celkovým získaným skóre testu a byl analyzován jejich postup řešení. Celkem se jednalo o 4 žáky ze středních škol a pro srovnání o jednoho budoucího učitele a jednoho učitele působícího již v praxi.

PDF (English)

Reference

Bojko, A. (2013). Eye Tracking the User Experience: A Practical Guide to Research. Rosenfeld Media. ISBN 1457103028.

Chen, S. , She, H., Chuang, M., Wu, J., Tsai, J., & Jung, T. (2014). Eye movements predict students’ computer-based assessment performance of physics concepts in different presentation modalities. Computers & Education, 74 , 61-72.

Driver, R., Squires, A., Rushfors, P. & Wood-Robinson, V. (2003). Making Sense of Secondary Science. New York: Routledge Falmer.

Duchowski, A. (2006). Eye Tracking Methodology. Theory and Practice. 2nd edition, Springer.

Gegenfurtner, A., Lehtinen, E., Saljo, R. (2011). Expertise Differences in the Comprehension of Visualizations: a Meta-Analysis of Eye-Tracking Research in Professional Domains. Educ. Psychol. Rev., 23, 523-552.

Hejnová, E., Kekule, M. (in print). Využití oční kamery pro kvalitativní posouzení postupu při řešení úloh z mechaniky. In Moderní trendy v přípravě učitelů 8. E-Proceedings.

Nieminen, P., Savinainen, A., & Viiri, J. (2010). Force Concept Inventory-based

multiple-choice test for investigating students’ representational consistency. Physical

Review Special Topics – Physics Education Research, 6.

Hestenes, D., Wells, M., & Swackhamer, G. (1992). Force Concept Inventory. The Physics Teacher, 30, 141-158.

Jouni, V., Kekule, M., Isoniemi, J. & Hautala, J. (2017). Eye-tracking the effects of

representation on students’ problem solving approaches In Proceedings of the FMSERA 2016

annual symposium.

Kekule, M. (2014) Výzkum pomocí oční kamery ve fyzikálním vzdělávání Scientia in educatione 5(2).

Kekule, M. (2014). Students’ approaches when dealing with kinematics graphs explored by eye-tracking research method In: Bilsel, A., Garip, M. U. Proceedings of the Frontiers in Mathematics and Science Education Research Conference, FISER' 2014. Science Education research Group as Eastern Mediterranean University: Famagusta, 108-117.

Kekule, M. (2015) Qualitative approach of eye-tracking research in science education In Dabaj, F. Proceedings of International Conference on Contemporary Issues in Education, Dubai, UAE, 104-111.

Kekule et al., 2017 – související článek, který byl zaslán redakci časopisu Scied. Bude upraveno podle recenze.

Kozhevnikov, M., Motes, M., Hegarthy, M. (2007). Spatial Visualization in Physics Problem Solving. Cognitive Science, 31, 549-579.

Madsen, A. M. et al. (2012). Difference in visual attention between those who correctly and incorrectly answer physics problems. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 8.

Mandíková, D. &Trna, J. (2011) Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky, Paido, Brno. ISBN 978-80-7315-226-0.

Naylor, S. & Keogh, B. (2010). Concept Cartoons in Science Education. Sandbach: Milgate House Publishers.

Ohno, E., Shimojo, A. & Iwata, Mi. (2016). Analysis of Problem Solving Processes In Physics Based on Eye-Movement Data In Key Competences in Physics Teaching and Learning, Proceedings of GIREP 2015 conference, University of Wroclav.

Pozzer, L. L., Roth, W. M. (2003). Prevalence, function, and structure of photographs in high school biology textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 40, 1089-1114.

Slykhuis, D. A., Wiebe, E. N., Annetta, L. A. (2005). Eye-Tracking Students’ Attention to PowerPoint Photographs in a Science Education Setting. Journal of Sci. Ed. and Tech., 14 (5/6).

Smith, A., Mestre, J., Ross, B. (2010). Eye-gaze patterns as students study worked-out examples in mechanics. Physical Review Special Topics – PER, 6.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).