Socialistická uliční jména optikou postsocialismu: případ (ne)přejmenování ostravských ulic a jeho tematizace v českém tisku po roce 1989

Autoři

  • Lydie Kárníková

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2962

Klíčová slova:

postsocialismus, kulturní paměť, kritická toponymie, historický narativ, Ostrava

Abstrakt

V centru zájmu předkládané studie stojí problematika přejmenování ulic jako součásti procesu „vyrovnávání se s komunistickou minulostí“ po roce 1989. Práce se zaměřuje na způsob, jakým se přejmenování veřejných prostranství stává mediálním tématem, a zkoumá jej na příkladu tematizace přetrvávající socialistické toponymie v Ostravě. Z perspektivy kritické toponymie a za využití konceptů kulturní geografie studie zkoumá kulturní paměť utvářenou po roce 1989 a cestou diskurzní analýzy dvoustupňového korpusu mediálních textů pojmenovává tři hlediska, která se v polistopadovém zpravodajském diskurzu v této otázce střetávají. Studie popisuje narativ negativní zkušenosti komunismu, který ovlivňuje způsob mediální konstrukce tématu a který specifickým způsobem dominuje ve zkoumaném diskurzu. Práci proto uzavírá popis dvou diskurzivních tendencí, které tuto dominanci umožňují a posilují – je jimi polarizující interpretace národních dějin a využívání esteticko-kulturní averze vůči „jazyku komunismu“. 

Biografie autora

Lydie Kárníková

Lydie Kárníková je vědecká pracovnice na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd.

Stahování

Publikováno

2022-12-01

Jak citovat

Kárníková, Lydie. 2022. „Socialistická uliční jména Optikou Postsocialismu: Případ (ne)přejmenování ostravských Ulic a Jeho Tematizace V českém Tisku Po Roce 1989". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):283–310. https://doi.org/10.14712/24645370.2962.

Číslo

Sekce

Studie a eseje