Konfliktní hranice: české země a kolektivní násilí v krizovém roce 1938 a během počátečního období nacistické vlády

Autoři

  • Jaromír Mrňka

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3057

Klíčová slova:

kolektivní násilí, krize, Mnichov 1938, nacistická okupace, Československo, Protektorát Čechy a Morava

Abstrakt

Studie umisťuje československé události z let 1938 až 1939 do širšího analytického srovnání. Autor používá typologii kolektivního násilí Charlese Tillyho, aby odhalil obecnější propojení mezi oslabováním státní moci a eskalací násilí. Zachycuje obecné vlastnosti a konstruuje ideální typy násilných interakcí, k nimž ve sledovaném období došlo v českých zemích. Autor ve své analýze dochází k závěru, že činy kolektivního násilí se od jara 1938 do léta 1939 objevovaly nejčastěji ve formě, kterou Tilly typologicky označuje za selhavší vyjednávání a náhodné útoky. Násilné činy se primárně vztahovaly k obdobím mocenské nestability. Klíčové bylo působení specialistů na násilí, které bylo koordinováno politickými vůdci, mobilizujícími veřejnost proti údajnému akutně hrozícímu nebezpečí. Politici zároveň využívali pomluv, které se v atmosféře nejistoty rozšiřovaly velmi rychle. Političtí vůdci používali kolektivní násilí jako nástroj politického boje a získávali pro své politické úmysly širokou podporu.

Biografie autora

Jaromír Mrňka

Jaromír Mrňka je výzkumný pracovník v Ústavu pro studium totalitních režimů a také výzkumný pracovník na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě.

Stahování

Publikováno

2023-07-29

Jak citovat

Mrňka, Jaromír. 2023. „Konfliktní Hranice: české Země a Kolektivní násilí V krizovém Roce 1938 a během počátečního Období Nacistické vlády". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):33–67. https://doi.org/10.14712/24645370.3057.

Číslo

Sekce

Studie a eseje