Používání a zneužívání poznámek pod čarou

Autoři

  • Jaroslav Ira

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2757

Klíčová slova:

poznámky pod čarou, historické psaní, vědecká komunita

Abstrakt

Diskusní příspěvek hodlá podnítit debatu a kritickou reflexi o užívání a zneužívání poznámek a obecně poznámkového aparátu. Podle autora studenti i profesionální historikové často postrádají vhled do různorodých funkcí poznámek v textu i v širším kontextu odborné komunikace a vědecké komunity. Poznámky a odkazy jsou proto často používány nevhodně. Nadbytečné a slabě reflektované užívání poznámek vytváří zdání vědeckosti daného textu, přičemž zakrývá jeho odbornou prázdnotu. Kromě toho zkresluje systém rozdělování akademického uznání. Příspěvek shrnuje hlavní funkce poznámek, zamýšlí se nad některými druhy špatné praxe a argumentuje pro více reflexivní užívání poznámek, jež chápe jako nedílnou součást celkové argumentační struktury odborného textu.

Biografie autora

Jaroslav Ira

Jaroslav Ira je odborný asistent Ústavu světových dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy ,

Stahování

Publikováno

2016-12-01

Jak citovat

Ira, Jaroslav. 2016. „Používání a zneužívání poznámek Pod čarou". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):285–299. https://doi.org/10.14712/24645370.2757.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře