Editorský tým

Vydavatel a redakce

Časopis Pedagogika vydává:

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta

Národní redakční rada

 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – předsedkyně
 • prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – děkan PedF UK
 • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
 • PhDr. Martin Chvál, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 • doc. PhDr. Jaroslav Koťa, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
 • prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
 • prof. PhDr. Milan Pol, CSc., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
 • doc. Mgr. Jana Poláchová-Vašťatková, Ph.D., Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta
 • doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 • prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
 • PhDr. Klára Uličná, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 • doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr., Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Mezinárodní redakční rada

 • Michal Nedělka, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika – předseda
 • Dutke, Stephan, Institut für Psychologie in Bildung und Erziehung, Münster, Německo
 • Gavora, Petr, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava, Slovensko
 • Gray, Peter Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norsko
 • Hoveid, Marit Honerod, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norsko
 • Hrabal, Vladimir, Universität Ulm, Německo
 • Jorde, Doris, Universitetet i Oslo, Norsko
 • Koršňáková, Paulína, IEA Secretariat, Holandsko
 • Kosová, Beata, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Németh, András, Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Maďarsko
 • Oelkers, Jürgen, Universität Zürich, Švýcarsko
 • Protner, Edvard, Univerza Maribor, Slovinsko
 • Pupala, Branislav, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
 • Strnadová, Iva, The University of New South Wales, Sydney, Austrálie

Výkonná redakce

 • PhDr. Klára Uličná, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – vedoucí redaktorka
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická – zástupce vedoucího redaktora
 • PhDr. Martin Chvál, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 • doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
 • doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., Univerzita Karlova v Hradci Králové, Lékařská fakulta
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta
 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Technická redakce

 • PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
 • Mgr. Ivana Čechová – vedoucí vydavatelství
 • Mgr. Jana Jindrová – technická a jazyková korektorka
 • PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
 • doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
 • Jiří Strouhal – autor obálky
 • Helena Leitnerová – re-design grafické úpravy