Analytické zprávy, příklady inspirativní praxe a personálie

Do této rubriky jsou přijímány příspěvky, které referují o aktuálním dění v pedagogické komunitě či o tématech a osobnostech pro pedagogickou komunitu významných. Jedná se o texty informativního charakteru, v nichž autoři k vybranému tématu přistupují analyticky, nikoli pouze popisně nebo výčtem převzatých informací. Vítány jsou příspěvky s mezinárodním přesahem (např. informace o významných zahraničních konferencích, událostech a dění), které jsou zasazeny do kontextu vybrané problematiky a které zohledňují více témat. Texty personálií by pak měly svým titulem reflektovat, komu je text věnován.

Výjimečně jsou přijímány i příspěvky prezentující příklady inspirativní praxe, u nichž rovněž upřednostňujeme texty zaměřené na významné zahraniční inspirace.

Autory příspěvků prosíme o dodržování požadavků na formální úpravu textů (viz další typy uveřejňovaných textů).

Rozsah příspěvků je stanoven na max. 7 normostran (12 600 znaků včetně mezer), v případě personálií na max. 5 normostran (9 000 znaků včetně mezer).