Pokyny k odevzdávání rukopisů

Časopis Pedagogika přijímá k publikování studie teoretické, historické, přehledové, metodologické a výzkumné, dále diskusní příspěvky, analytické zprávy, příklady inspirativní praxe, recenze a personálie. Základním požadavkem na tyto texty je původnost.

Studie a diskusní příspěvky je potřeba opatřit klíčovými slovy a abstraktem, společně s názvem příspěvku také v anglickém jazyce, přehledem literatury citované podle normy APA, případně poznámkovým aparátem. Podrobné informace o podobě abstraktu naleznete pod tímto odkazem.

Studie posuzují vždy dva recenzenti, recenzní řízení je anonymní.

Rozsah příspěvků je limitován následovně (včetně bibliografie):

  • studie: 15–30 normostran (tj. 27 000 – 45 000 znaků včetně mezer); rozsáhlé přílohy je možné po domluvě s redakcí publikovat elektronicky,
  • analytické zprávy: do 7 normostran (tj. 12 600 znaků včetně mezer),
  • příklady inspirativní praxe: do 7 normostran (tj. 12 600 znaků včetně mezer),
  • diskusní příspěvky: 10 normostran (tj. 18 000 znaků včetně mezer),
  • recenze: personálie: 5 normostran (tj. 9000 znaků včetně mezer).

Při překročení délky příspěvků redakce zpravidla vrací práce autorům ke zkrácení.

K textu je třeba připojit údaje o autorovi (jméno se všemi tituly, adresa pracoviště, telefon, e-mail). Pod textem musí být uvedena následující věta: „Předložený text nebyl dosud publikován, jedná se o text původní a není současně nabízen jiné redakci k publikování.“ Pokud text v obměněné podobě již publikován byl nebo je k publikaci připravován, uvede autor rozsah podobnosti textů a upřesní, kdy a kde text vyšel, případně kdy je plánováno jeho vydání.

Texty autoři odesílají prostřednictvím redakčního systému OJS. Zde zároveň vkládají i další soubory, zejména obrázky a přílohy. Pro orientaci v procesu registrace a odesílání textu je pro autory připraven dokument "Návod k užívání redakčního systému časopisu Pedagogika: Pokyny pro autory". Ve výjimečných případech je možné zaslat text a související soubory na e-mailovou adresu redakce. Při přípravě souborů je třeba uvážit následující předpoklady:

  • Texty přijímá redakce v elektronické podobě s vyznačením odstavců, tučného písma, kurzívy atd. Je možné použít textové editory pracující pod Windows, nejvhodnější je textový editor Microsoft Word, verze nerozhoduje.
  • Text je třeba psát průběžně, řádky nezarovnávat. Klávesu ENTER používat pouze na konci odstavce.
  • Obrázky a tabulky by měly být vloženy do textu, obrázky je ale nutné zároveň zaslat jako samostatné soubory (vložením do textu je obrázek nevratně kvalitativně znehodnocen). Vhodné formáty (koncovky) obrazového dokumentu jsou jpg, tiff nebo psd v rozlišení nejlépe 300 dpi.
  • Při tvorbě grafů mějte prosím na paměti, že tisk není barevný, a volte takové odstíny, které po převodu do šedé škály nesplynou v jeden. Nejlepší je grafy ukládat v černobílé verzi.

Nevyžádané rukopisy redakce nevrací a nehonoruje.

Děkujeme za respektování těchto pokynů, kterým přispějete ke zpružnění recenzního řízení a vzájemného kontaktu mezi autorem a redakcí.

V případě dotazů se obraťte na e-mailovou adresu redakce: pedagogika@pedf.cuni.cz.