• Pedagogika připravuje dvě monotematická čísla v roce 2020

  2019-08-02

  Monotematické číslo na téma "Neformální vzdělávání"

  Monotematické číslo nabízí prostor pro prezentaci nejrůznějších podob neformálního vzdělávání v českém prostředí z různých úhlů pohledu. Připravované číslo by mělo pomoci zodpovědět, jaká jsou specifika neformálního vzdělávání (jeho výhody a nevýhody), jakých forem současné neformální vzdělávání nabývá, jaké cíle plní a co vše je jeho obsahem.

  Cizojazyčné monotematické číslo "Changes of pre-primary and primary education"

  Monotematické číslo časopisu Pedagogika v anglickém jazyce bude věnováno hlubšímu zkoumání klíčových otázek souvisejících s primárním a preprimárním vzděláváním v jednotlivých vzdělávacích systémech. Vítány jsou teoretické, přehledové a výzkumné práce, které téma uvádí do kontextu měnící se společnosti a sociálních a kulturních specifik.

  Prosíme autory, aby své abstrakty (max. dvě strany, tj. 3600 znaků) k jednomu či oběma monotematickým číslům zasílali do 31. ledna 2020

  Číst dále o Pedagogika připravuje dvě monotematická čísla v roce 2020
 • Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2020 na téma Neformální vzdělávání

  2019-07-26

  Monotematické číslo nabízí prostor pro prezentaci nejrůznějších podob neformálního vzdělávání v českém prostředí z různých úhlů pohledu. Připravované číslo by mělo pomoci zodpovědět, jaká jsou specifika neformálního vzdělávání (jeho výhody a nevýhody), jakých forem současné neformální vzdělávání nabývá, jaké cíle plní a co vše je jeho obsahem. Snahou je také přispět k možné klasifikaci forem neformálního vzdělávání a k jeho přesnějšímu vymezení. Pozornost by měla být věnována rovněž vzájemnému vztahu formálního a neformálního vzdělávání a roli neformálního vzdělávání v přípravě budoucích učitelů.

  Očekáváme studie teoretické, přehledové, empirické, analytické, ale i metodologické, z nejrůznějších oblastí tohoto typu vzdělávání. Mohou se týkat neformálního vzdělávání dětí a mládeže i dospělých. Příspěvky týkající se výzkumu v této oblasti jsou vítány.

  Prosíme autory, aby své abstrakty k článkům zasílali do 31. 1. 2020. Děkujeme.

  Číst dále o Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2020 na téma Neformální vzdělávání
 • Pedagogika připravuje anglické monočíslo v roce 2020 – Changes of pre-primary and primary education

  2019-06-30

  Monothematic issue of Pedagogika journal in English language will be devoted to deeper investigation of key questions connected to primary and pre-primary education across particular educational systems. Theoretical, review and research papers on pre-primary and primary education in the context of changing society and social and cultural specifics of particular areas of the world are welcome. Suitable are papers focused on research of curriculum, reality of pre-primary and primary education, investigation of needs, expectations and beliefs of individual participants – children, parents, teachers, prospective teachers, headmasters, statutory authority etc.

  The aim is to enrich theory of pre-primary and primary education with attention paid to the perspective of globalized world, culture specifics of its parts and changes of population of children.

  Submissions:

  • By 31st January 2020: Submit annotations in English of maximum 2 pages (3,600 characters) labelled “Monočíslo AJ” or “English monothematic issue” to the email address pedagogika@pedf.cuni.cz. The annotation is to include the following: the author(s), title of the paper, type of paper – theoretical, historical, review, methodological or research paper, its aims and content, and its presumed size.
  Číst dále o Pedagogika připravuje anglické monočíslo v roce 2020 – Changes of pre-primary and primary education
 • Pedagogika chystá monotematické číslo Odborné školství a odborné vzdělávání: Současné teorie a výzkumy

  2019-04-02

  Odborné školství a odborné vzdělávání: Současné teorie a výzkumy

  Monotematické číslo nabízí prostor pro texty českých i slovenských autorů, které by se zabývaly nejrůznějšími tématy odborného školství a odborného vzdělávání, a to především v úrovni středního (vyššího sekundárního) vzdělávání.

  Očekáváme příspěvky výzkumné i teoretické a metodologické, nejen z pohledu pedagogiky, ale i psychologie, sociologie, ekonomie. Uvítáme příspěvky týkající se především české situace, ale i práce zaměřené na zahraniční systémy odborného školství a vzdělávání.

  Garant čísla: prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.

  Číst dále o Pedagogika chystá monotematické číslo Odborné školství a odborné vzdělávání: Současné teorie a výzkumy
 • Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2019

  2019-04-02

  Výuka pedagogiky v učitelských studijních programech

  Vítány jsou teoretické studie, přehledové studie, studie analyzující potřeby učitelů i empirické studie orientované na ověřování účinnosti různých obsahů, forem a metod vysokoškolské výuky budoucích učitelů.

  Klíčové otázky, na něž bude číslo hledat odpovědi, jsou co, jak, kdy a proč zprostředkovávat a rozvíjet v pedagogických disciplínách v rámci vzdělávání učitelů, s jakými cíli a očekávaným výsledky.

  Snahou bude přispět k výzkumné evidenci o tom, zda cíle, obsahy a procesy vzdělávání v pedagogických disciplínách vedou k zamýšleným cílům, jaké jsou jeho skutečné efekty, jak ho hodnotí sami studenti učitelství a učitelé v praxi.

  Garanti čísla: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., a prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

  Číst dále o Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2019
 • Pedagogika is preparing a monothematic issue in 2019

  2019-04-02

  Ethics, moral and school

  Theoretical, review and research papers focusing on the issue of ethical aspects of school education and educational research are welcome.

  Key areas possibly covered by the monothematic issue:

  1. Teachers: teachers’ professional ethics; teacher professional ethical codes and the issues related to their pursuit; ethical dilemmas in teachers’ work (both at present and in the past, for example, in the era of normalisation); moral distress of teachers; unethical conduct of teachers.
  2. Learners: moral education of pre-school children; current views on the moral development of children and adolescents; unethical behaviour of learners at school.
  3. School subjects: moral education at primary and secondary schools; ethical aspects in teaching particular school subjects; application of ethical aspects to the content in Czech textbooks; ethics in future teacher pre-graduate education.
  4. School: ethical challenges of multicultural education; ethical issues of inclusive education; ethical challenges related to the education of learners from socially excluded localities; ethical problems connected to early differentiation of learners.

  Editors: Jiří Mareš, Zdeněk Beneš

  The issue is in progress.

  Číst dále o Pedagogika is preparing a monothematic issue in 2019
 • Přechod na nový redakční systém Pedagogiky (OJS)

  2015-01-18

  Prosíme všechny autory a recenzenty, aby se zaregistrovali do našeho nového redakčního systému Pedagogika OJS. Systém OJS bude sloužit nejen ke snadnější práci s Vašimi příspěvky, ale pomůže také zefektivnit celkové fungování časopisu. Prosíme využijte proto možností registrace (vpravo nahoře) a vkládejte své články elektronicky, prostřednictvím tohoto systému. Redakční systém je v současné době v přípravě, aktuální informace zatím stále hledejte na hlavní stránce časopisu www.pedcas.cz. Děkujeme.

  Číst dále o Přechod na nový redakční systém Pedagogiky (OJS)