Monotematická čísla

Časopis Pedagogika již od roku 1994 systematicky publikuje monotematická čisla, která jsou zaměřená na reflexi aktuálních témat a témat, která si zaslouží pozornost odborné komunity. Ze zaměření těchto čísel je rovněž patrné tematické těžiště časopisu.

 • 4/2017 Štech, S., Slavík, J., Uličná, K. (Eds.) Analýza učiva a riziko vyprazdňování obsahu v současném vzdělávání
 • 4/2016 Spilková, V., Janík, T. (Eds.) Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v teoretické a výzkumné reflexi
 • 1/2016 Profesor Zdeněk Helus jubilující, mimořádné číslo časopisu
 • 3/2015 Černochová, M. (Ed.) Digitální technologie ve vzdělávání: současný stav, problémy a trendy
 • 3/2014 Stuchlíková, I., Mareš, J. (Eds.) Podpora rozvoje kognitivních a metakognitivních kompetencí žáků
 • 3/2013 Straková, J., Slavík, J. (Eds.) Hodnocení a hodnoty v pedagogické teorii a praxi
 • 4/2012 Koťa, J., Strouhal, M. (Eds.) Teorie výchovy
 • 1-2/2012  Počáteční gramotnost
 • 4/2011 65 let pedagogických fakult
 • 3-4/2010 Helus, Z., Spilková, V. (Eds.) Cesty ke kvalitě učitelství
 • 2/2009 Slavík, J., Janík, T. (Eds.) Kurikulum a oborové didaktiky
 • 2/2008 Hříbková, L. (Ed.) Kognitivní psychologie a učení ve škole
 • 4/2007 Helus, Z. (Ed.) Profese učitele – současné problémy
 • 4/2006 Průcha, J. (Ed.) Nové technologie a nové formy ve vzdělávání
 • 1/2006 Švec, V. (Ed.) Příprava učitelů – proměny a naděje?
 • 1/2005 Váňová R. (Ed.) Rámcové vzdělávací programy
 • 4/2004 Rabušicová, M. (Ed.) Rodina a škola
 • 4/2003 Diskuse: Vzdělávání doma nebo ve škole?
 • 2/2002 Průcha, J. (Ed.) Pedagogika a vztahy k jiným vědám
 • 5/2001 Pilař, J. (Ed.) Aktuální otázky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 4/2001 Dítě a hra
 • 4/2000 Váňová R. (Ed.) 50 let časopisu
 • 4/1999 Štech, S. (Ed.) Psychoanalytické inspirace pro výchovu
 • 2/1999 Váňová M. (Ed.) Učitel a jeho vzdělávání
 • 4/1998 Spilková, V. (Ed.) Reformní trendy v českém školství 90. Let
 • 4/1997 Žák a student v současné škole
 • 5/1996 Psychologické služby škole
 • 4/1995 Jak vyučujeme a co se žáci učí
 • 4/1994 Povolání: učitel