Kontakt a předplatné

Adresa redakce:

PedF UK – Vydavatelství
Mgr. Jana Jindrová
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1

tel. +420 221 900 153
e-mail: pedagogika@pedf.cuni.cz