Příklady dobré praxe v pedagogice

Autoři

  • Jiří Mareš Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1186

Abstrakt

Studie v úvodu konstatuje, že pokud má společnost zájem na zlepšování průběhu i výsledků školní edukace, mají učitelé i badatelé v pedagogice k dispozici v principu čtyři cesty. Buď postupovat „shora dolů“ (badatelé se snaží zprostředkovat výsledky svého výzkumu učitelům v praxi), nebo „zdola nahoru“ (badatelé shromažďují příklady dobré praxe, vědecky je ověřují a snaží se z nich vyvodit obecněji platné závěry). Třetí směr kombinuje oba předchozí přístupy. Čtvrtý směr můžeme stručně nazvat „dole-dole“. Jde o dobrou praxi, která se jednomu učiteli osvědčila; promyslel si ji, opakovaně ověřil a snaží se ji zpřístupnit dalším učitelům. Samotná přehledová studie má šest částí. První část hledá odpověď na tři otázky: Jak se v pedagogice definují pojmy „dobrá praxe“ a „nejlepší praxe“? Které složky jsou pro tyto pojmy klíčové? Které další pojmy se ještě užívají a čím se liší? Za referenční termín byla v této studii zvolena „dobrá praxe“.
Druhá část studie uvádí ilustrativní příklady dobré praxe. Třetí část studie podává přehled výzkumných metod pro hodnocení efektivity postupů, z nichž se skládá dobrá edukační praxe. Čtvrtá část studie shrnuje způsoby, jimiž lze informovat odbornou veřejnost o příkladech dobré praxe. Pátá část studie se věnuje tomu nejdůležitějšímu: zda je možno přenášet příklady dobré praxe do jiných podmínek (k jiným učitelům, do jiných škol, do jiných zemí) a tak zlepšovat výuku ve školách. Šestá část diskutuje problémy, které využívání příkladů dobré praxe s sebou přináší, a varuje před zjednodušováním praktických aplikací. Naopak korektní a tvořivé využívání příkladů dobré praxe obohacuje fungování školy a její výchovněvzdělávací výsledky. Navíc výzkum prováděný učiteli-praktiky ve školách pomáhá profesionálnímu rozvoji učitelů a též přináší nové podněty pro vědecký pedagogický výzkum.
Klíčová slova: školní edukace; učitelé; výzkumníci; vyučování; dobrá edukační praxe; nejlepší edukační praxe; sdílení dobré praxe; přenos dobré praxe; efektivita dobré praxe.

Reference

ACER (2017). Principles of good practice in learning assessment. Montreal: UNESCO Institute for Statistics and Australian Council for Educational Research.

Arendale, D. (2018). What is a best education practice? Minneapolis: EOA Best Practices Clearinghouse. Dostupné z http://www.besteducationpractices.org

Ballesteros, B., & Mata, P. (2009). Approaching the concepts of "educational achievement" and "best practice": Delphi methodology as a tool for building consensus. Research in Comparative and International Education, 4(4), 356−365.

https://doi.org/10.2304/rcie.2009.4.4.356

Baptista, M. (2017). What is a good practice of science teaching? Some paths. Problems of Educations in 21st Century, 75(3), 212−214.

Berk, R. A. (2005). Survey of 12 strategies to measure teaching effectiveness. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 17(1), 48−62.

Berrocoso, J. V., Garrido, M. C., & Fernández-Sánchez, A. R. (2010). Teaching and learning with technology: A theoretical model for good educational practices with ICT. Teoría de la Educación en la Sociedad de la Información, 11(3), 203−229.

Bhopal, K., & Myers, M. (2009). Gypsy, Roma and Traveller pupils in schools in the UK: Inclusion and "good practice". International Journal of Inclusive Education, 13(3), 299−314.

https://doi.org/10.1080/13603110701748403

Bullough, R. V. Jr. (2012). Against best practice: uncertainty, outliers and local studies in educational research. Journal of Education for Teaching, 38(3), 343−357.

https://doi.org/10.1080/02607476.2012.668335

Brown, S. (2005). How can research inform ideas of good practice in teaching? The contributions of some official initiatives in the UK. Cambridge Journal of Education, 35(3), 383–405.

https://doi.org/10.1080/03057640500319073

Brown, M., Askew, M., Baker, D., et al. (1998). Is the National Numeracy Strategy research-based? British Journal of Educational Studies, 46(4), 362–385.

https://doi.org/10.1111/1467-8527.00090

Callanan, M., Anderson, M., Haywood, S., et al. (2017). Study of early education and development: Good practice in early education. London: Department of Education. Dostupné z https://www.gov.uk

Carmo-Clímaco, M., & Silva, A. P. (2015). A good practice in school leadership – Portuguese case study. Revista Lusófona de Educação, 30, 191−197.

Coffield, F., & Edward, S. (2009). Rolling out "good", "best" and "excellent" practice. What next? Perfect practice? British Educational Research Journal, 35(3), 371–390.

https://doi.org/10.1080/01411920802044396

Commonwealth Secretariat (2018). Commonwealth Education Good Practice Awards. Dostupné z https://www.thecommonwealth-educationhub.net

Česká školní inspekce (2017). Komplexní systém hodnocení. Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz

Davies, P. (1999). What is evidence-based education? British Journal of Educational Studies, 47(2), 108−121.

https://doi.org/10.1111/1467-8527.00106

Davis, N. (2003). Technology in teacher education in the USA: What makes for sustainable good practice? Technology, Pedagogy and Education, 12(1), 59−84.

https://doi.org/10.1080/14759390300200146

Department for Education and Skills (2002). Success for all: reforming further education and training: Our vision for the future. London: DfES. Dostupné z http://dera.ioe.ac.uk

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006–2010. Praha: MŠMT, 2005.

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020. Praha: MŠMT, 2015.

Durham, M. F., Knight, J. K., Bremers, E. K., et al. (2018). Student, instructor, and observer agreement regarding frequencies of scientific teaching practices using the Measurement Instrument for Scientific Teaching-Observable (MISTO). International Journal of STEM Education, 5(31), 1−15.

https://doi.org/10.1186/s40594-018-0128-1

PMid:30631721 PMCid:PMC6310438

Elmore, L. F. (1996). Getting to scale with good educational practice. Harvard Educational Review, 66(1), 1−26.

https://doi.org/10.17763/haer.66.1.g73266758j348t33

Eshtiaghi, N., Robertson, S., & Warren-Myers, G. (2012). Good practice groundwork: Managing initial meetings with higher degree research students. Education for Chemical Engineers, 7, 196−202.

https://doi.org/10.1016/j.ece.2012.08.003

Fazey, D. (2004). Developing and sharing best practice: Some key issues and principles. Learning and Teaching in Action, 3(3), 7−13.

Fielding, M., Bragg, S., Craig, J. et al. (2005). Factors influencing the transfer of good practice. Brighton: University of Sussex. Research report No. 615.

Flinders University (2009). Good teaching practice. Adelaide: Flinders University. Dostupné z http://www.flinders.edu.au

Furlong, J., & Oancea, A. (2005). Assessing quality in applied and practice-based educational research: A framework for discussion. Oxford: Oxford University. Dostupné z https://www.birmingham.ac.uk

Furlong, J., & Salisbury, J. (2005). Best practice research scholarships: An evaluation. Research Papers in Education, 20(1), 45−83.

https://doi.org/10.1080/0267152052000341336

Gallagher, C., Rabinowitz, S., & Yeagley, P. (2011). Key considerations when measuring teacher effectiveness: A framework for validating teachers' professional practices (AACC Report). San Francisco, Los Angeles: University of California.

Gallimore, R., Ermeling, B. A., Saunders, W. M. et al. (2009). Moving the learning of teaching closer to practice: Teacher education implications of school-based inquiry teams. Elementary School Journal, 109, 538–553.

https://doi.org/10.1086/597001

Gamson, Z. F. (1991). A brief history of the seven principles for good practice in undergraduate education. New Direction for Teaching and Learning, 47(1), 5−12.

https://doi.org/10.1002/tl.37219914703

Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3), 345–371.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-345

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H. et al. (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage.

Goldberg, L. R., Parham, D. F., Coufal, K. L. et al. (2010). Peer review: The importance of education for best practice. Journal of College Teaching & Learning, 7(2), 71−84.

https://doi.org/10.19030/tlc.v7i2.91

Hager, P., Alison, L., & Reich, A. (Eds.) (2012). Practice, learning and change. Dordrecht: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-4774-6

Hammersley, M. (2008). Troubling criteria: a critical commentary on Furlong and Oancea's framework for assessing educational research. British Educational Research Journal, 34(6), 747–762.

https://doi.org/10.1080/01411920802031468

Hargreaves, D. H. (2004). Learning for life: the foundations for lifelong learning. Bristol: Policy Press for the Lifelong Learning Foundation.

https://doi.org/10.2307/j.ctt1t89gwx

Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. American Association for Higher Education Bulletin, 39(7), 3–7.

Christophersen, K. A., Elstad, E., & Turmo, A. (2012). Investigating school-wide antecedents of good practice dissemination from individual subject projects. Research in Education, 87, 1−14.

https://doi.org/10.7227/RIE.87.1.1

IDEA (2013). Good practice guidelines for development education in schools. Dublin: Irish Development Education Association.

Joseph-Richard, P., Jessop, T., & Okafor, G. (2018). Big brother or harbinger of best practice: Can lecture capture actually improve teaching? British Educational Research Journal, 44(3), 377–392.

https://doi.org/10.1002/berj.3336

Keddie, A. (2005). A framework for "best practice" in boys' education: Key requisite knowledges and productive pedagogies. Pedagogy, Culture and Society, 13(1), 59−74.

https://doi.org/10.1080/14681360500200215

Kingsley, L., & Romine, W. (2015). Measuring teaching best practice in the induction years: Development and validation of an item-level assessment. European Journal of Educational Research, 3(2), 87−109.

Kotarbiński, T. (1972). Praxeologie. Praha: Academia.

Kulič, V. (1971). Chyba a učení. Praha: SPN.

Lakkala, M., & Ilomäki, L. (2015). A case study of developing ICT-supported pedagogy through a collegial practice transfer process. Computers & Education, 90 (1), 1−12.

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.09.001

Larose, F., Couturier, Y., & Bédard, J. (2011). Entre discipline et profession: la question des bonnes pratiques guidées par les résultats probants de la recherche (evidence based practice) en formation à l'enseignement. Les Sciences de l'éducation − Pour l'Ère nouvelle, 44(2), 31−48.

https://doi.org/10.3917/lsdle.442.0031

Le, H. M. (2018). The reproduction of "best practice": Following Escuela Nueva to the Philippines and Vietnam. International Journal of Educational Development, 62(1), 9–16.

https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.02.005

Leask, B., & Carroll, J. (2013). Learning and teaching across cultures: Good practice principles and quick guides. Melbourne: International Education Association of Australia.

Liem, A. D., & McInerney, D. M. (2008). Best international practice in teaching and learning: From theories to principles to actions. In D. M. McInerney & A. D. Liem (Eds.), Teaching and learning: International best practice (3−21). Charlotte: Information Age

Mareš, J. (2013). Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59(3), 232−258.

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113−142.

McIntyre, D. (2005). Bridging the gap between research and practice. Cambridge Journal of Education, 35(3), 357−382.

https://doi.org/10.1080/03057640500319065

McWilliam, E. (2016). Beyond "best practice": How teacher improvement actually works. Dostupné z http://www.ericamcwilliam.com.au

Mendioroz, A., & Fiz, R. (2016). Creencias implícitas del profesorado emérito espa-ol: características de buenas praxis. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 18(1), 183−196.

Ministry of Education (2009). Good practice: Guidelines for principals and boards of trustees for managing behaviour that may or may not lead to stand-downs, suspensions, exclusions and expulsions. New Zealand: Ministry of Education.

Národní ústav odborného vzdělávání (2008). Příručka příkladů dobré praxe pro střední odborné školy a střední odborná učiliště. Praha: NÚOV.

Národní ústav odborného vzdělávání (2009). Jak psát příklady dobré praxe. Dostupné z www.nuov.cz

Národní ústav pro vzdělávání (2018). Metodický portál Inspirace a zkušenosti učitelů: příklady dobré praxe. Dostupné z https://rvp.cz

National Children's Bureau (2017). Dissemination of best practice in teaching and learning research. Belfast: National Children's Bureau in England and Northern Ireland; Northern Ireland Statistics and Research Agency.

National Academy of Science (1993). Good practice: Community-based Interventions and services. In Loosing generation: Adolescents in High-Risk settings (193−234). Washington: National Academic Press,.

Nelson-Barber, S., & Johnson, Z. (2016). Acknowledging the perils of "best practices" in an indigenous community. Contemporary Educational Psychology, 47(1), 44–50.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.04.001

Osborne, J., & Dillon, J. (2010). Good practice in science teaching. What research has to say. Maidenhead: McGraw-Hill and Open University Press.

Osburn, J., Caruso, G., & Wolfensberger, W. (2011). Concept of "best practice": A brief overview of its meanings, scope, uses, and shortcomings. International Journal of Disability, Development and Education, 58(3), 213−222.

https://doi.org/10.1080/1034912X.2011.598387

Price, B. (2010a). Disseminating best practice through publication in journals. Nursing Standard, 24(26), 35−41.

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.28.35.c7623

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.27.35.c7619

https://doi.org/10.7748/ns.24.27.35.s55

https://doi.org/10.7748/ns.24.28.35.s45

https://doi.org/10.7748/ns.24.25.35.s51

https://doi.org/10.7748/ns.24.26.35.s48

https://doi.org/10.7748/ns.24.29.35.s48

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.26.35.c7568

https://doi.org/10.7748/ns2010.02.24.25.35.c7560

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.29.35.c7627

Price, B. (2010b). Disseminating best practice at conferences. Nursing Standard, 24(25), 35−41.

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.28.35.c7623

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.27.35.c7619

https://doi.org/10.7748/ns.24.27.35.s55

https://doi.org/10.7748/ns.24.28.35.s45

https://doi.org/10.7748/ns.24.25.35.s51

https://doi.org/10.7748/ns.24.29.35.s48

https://doi.org/10.7748/ns2010.02.24.25.35.c7560

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.29.35.c7627

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.26.35.c7568

Price, B. (2010c). Disseminating best practice through teaching. Nursing Standard, 24(27), 35−41.

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.28.35.c7623

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.27.35.c7619

https://doi.org/10.7748/ns.24.27.35.s55

https://doi.org/10.7748/ns.24.28.35.s45

https://doi.org/10.7748/ns.24.25.35.s51

https://doi.org/10.7748/ns.24.29.35.s48

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.26.35.c7568

https://doi.org/10.7748/ns2010.02.24.25.35.c7560

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.29.35.c7627

Price, B. (2010d). Disseminating best practice through workshops. Nursing Standard, 24(28), 35−41.

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.28.35.c7623

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.27.35.c7619

https://doi.org/10.7748/ns.24.28.35.s45

https://doi.org/10.7748/ns.24.27.35.s55

https://doi.org/10.7748/ns.24.25.35.s51

https://doi.org/10.7748/ns.24.29.35.s48

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.26.35.c7568

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.29.35.c7627

https://doi.org/10.7748/ns2010.02.24.25.35.c7560

Price, B. (2010e). Disseminating best practice through a web log. Nursing Standard, 24(29), 35−40.

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.28.35.c7623

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.27.35.c7619

https://doi.org/10.7748/ns.24.27.35.s55

https://doi.org/10.7748/ns.24.28.35.s45

https://doi.org/10.7748/ns.24.25.35.s51

https://doi.org/10.7748/ns.24.29.35.s48

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.29.35.c7627

https://doi.org/10.7748/ns2010.02.24.25.35.c7560

https://doi.org/10.7748/ns2010.03.24.26.35.c7568

Rao, P. S., Viswanadhan, K. G., & Raghunandana, K. (2015). Best practices for quality improvement—Lessons from top ranked engineering institutions. International Education Studies, 8(11), 169-183.

https://doi.org/10.5539/ies.v8n11p169

Roksa, J., Trolian, T., Blaich, C. et al. (2017). Facilitating academic performance in college: understanding the role of clear and organized instruction. Higher Education, 74, 283–300.

https://doi.org/10.1007/s10734-016-0048-2

Rose, R. (2005). Learning from comparative public policy. A practical guide. London: Routledge.

Roskos, K., & Neuman, S. B. (2014). Best practices in reading. The Reading Teacher, 67(7), 507–511.

https://doi.org/10.1002/trtr.1248

Ruthven, K. (2005). Improving the development and warranting of good practice in teaching. Cambridge Journal of Education, 35(3), 407–426.

https://doi.org/10.1080/03057640500319081

Ryan, A., & Tilbury, D. (2013). Flexible pedagogies: New pedagogical ideas. York: Higher Education Academy.

https://doi.org/10.1080/1554480X.2013.795670

Smith, J. T. (2014). "Picturesque and dramatic" or "dull recitals of threadbare fare": Good practice in history teaching in elementary schools in England, 1872–1905. Journal of Educational Administration and History, 46(1), 93−107.

https://doi.org/10.1080/00220620.2014.856873

Somekh, B. (1995) The contribution of action research to development in social endeavours: a position paper on action research methodology. British Educational Research Journal, 21(3), 339–355.

https://doi.org/10.1080/0141192950210307

Stamelos, G., & Bartzakli, M. (2013). "Good practice" school advisors in Greek education: the difficulty in linking collaborative networks, communities of practice and quality culture. Teacher Development, 17(4), 448−464.

https://doi.org/10.1080/13664530.2013.825638

Stupnisky, R. H., Brcka-Lorenz, A., Yuha, B. et al. (2018). Faculty members' motivation for teaching and best practices: Testing a model based on self-determination theory across institution types. Contemporary Educational Psychology, 53(1), 15–26.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2018.01.004

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2014). On the way to dialogic teaching: Action research as a means to change classroom discourse. Studia paedagogica, 19(4), 9–43.

https://doi.org/10.5817/SP2014-4-2

Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L. et al. (2012). Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování. Praha: Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice.

Thomas, G., & Pring, R. (Eds.) (2004). Evidence-based practice in education. Berkshire: Open University Press.

UNESCO (2007). Revised code of good practice in the provision of transnational education. Dostupné z http://www.enic-naric.net

Veselý, A. (2010). Teoretické a metodologické základy "výzkumu" dobré praxe. Aula, 18(3), 3−14.

Výzkumný ústav pedagogický (2007). Příručka příkladů dobré praxe pro základní školy. Praha: VÚP.

Výzkumný ústav pedagogický (2008). Příklady dobré praxe pro gymnázia. Praha: VÚP.

Weeks, T., & Putnam-Davis, J. P. (2017). Evaluating best practices for video tutorials: A case study. Journal of Library & Information Services in Distance Learning, 11(1/2), 183−195.

https://doi.org/10.1080/1533290X.2016.1232048

Whitehurst, G. J. (2007). Evidence-based education. Washington: Department of Education. Dostupné z http://www-leland.stanford.edu

PMCid:PMC1900120

Winslett, G. (2014). What counts as educational video? Working toward best practice alignment between video production approaches and outcomes. Australasian Journal of Educational Technology, 30(5), 487−502.

https://doi.org/10.14742/ajet.458

Zemelman, S. Daniels, H., & Hyde, A. (Eds.) (2005). Best practice: Today´s standard for teaching and learning in America´s schools. Portsmouth: Heinemann.

Stahování

Publikováno

2019-03-04