Obsah a cíl výuky psychologie z pohledu studentů učitelských oborů

Autoři

  • Alena Nohavová Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika
  • Lenka Sokolová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1206

Abstrakt

Článek je zaměřený na cíle výuky psychologie pro učitelské obory ve vztahu k obsahu výuky. Na tuto problematiku kurikula se díváme skrze výpovědi studentů, kteří absolvovali výuku psychologie na dvou pedagogických fakultách: jedné v České republice a jedné na Slovensku. Z hlediska obecně formulovaných cílů výuky psychologie – funkční psychologické gramotnosti – článek nabízí kritický pohled na aplikační rovinu výuky psychologie, kterou studenti kladně hodnotí a vyžadují, ale se kterou mohou být spojené dva obecné stereotypy vnímání psychologie: (1) věda, která dává rady, návody, tj. „kuchařky“, (2) a umožňuje „testovat“ a poskytuje „testy“.

Uvedené stereotypy vnímání psychologie totiž stojí na opačném pólu od funkční psychologické gramotnosti. Identifikaci těchto kritických oblastí cílů výuky psychologie spojených s aplikační rovinou by měla být věnovaná pozornost napříč formami kurikula. Navrhovaným východiskem je rozvoj kritického a psychologického myšlení ve výuce psychologie.

Klíčová slova: funkční psychologická gramotnost, představy studentů, postoje studentů, výuka psychologie, stereotypy ve výuce, kurikulum.

Biografie autora

Alena Nohavová, Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích
Katedra pedagogiky a psychologie
Jeronýmova 10, České Budějovice

nohava01@pf.jcu.cz

Lenka Sokolová

Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Katedra psychológie a patopsychológie
Moskovská ul. 3, Bratislava

sokolova@fedu.uniba.sk

Stahování

Publikováno

2019-03-04