Žhavé téma aneb O redukci mezi (nejen) pedagogickou teorií a praxí

Autoři

  • Jan Slavík

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1225

Reference

Fauconnier, G., & Turner, M. (2002). The way we think. Conceptual blending and the mind's hidden complexities. New York: Basic Books.

Havel, I. M. (2013). Aritmetika, vědomí a čas. Slavná Hofstadterova kniha konečně v českém překladu, část IV. Vesmír, 92(3), 177–179.

Hofstadter, D. R. (2012). Gödel, Escher, Bach. Existenciální gordická balada. Metaforická fuga o mysli a strojích v duchu Lewise Carolla. Praha: Argo, Dokořán.

Korthagen, F. A. J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

PMCid:PMC3232382

Kvasz, L. (2012). What can the social sciences learn from the process of mathematization in the natural sciences. In D. Dieks, W. J. Gonzalez, S. Hartmann, M. Stöltzner & M. Weber (Eds.), Probabilities, Laws, and Structures (s. 379–389). Dordrecht: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-3030-4_27

Kvasz, L. (2015). Inštrumentálny realizmus. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Kvasz, L. (2016) Princípy genetického konštruktivizmu. Orbis scholae, 10(2), 15â45.

Markoš, A. (2018). Termíny, pojmy, významy a modely. Vesmír, 97(5), 273–274.

Quine, W. O. (2008). Covitosti. Občasně filosofický slovník. Praha: Mladá fronta.

Searle, J. R. (2004). Mind. Oxford: Oxford University Press.

Slavík, J., Chrz, V., Štech, S., et al. (2013) Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika. O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Špaček, J. (2018). Emoce a argumenty. Vesmír, 97(5), 273–274.

Štech, S. (2009) Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59(2), 105–115.

Zadeh, L. A. (1973). Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 1(3), 28–44.

https://doi.org/10.1109/TSMC.1973.5408575

Stahování

Publikováno

2018-08-19

Číslo

Sekce

Úvodník