Potíž s výukou psychologie v učitelských programech

Autoři

  • Iva Stuchlíková
  • Jiří Mareš

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1329

Reference

Dutke, S., Bakker, H., Sokolová, L., Stuchlíková, I., Salvatore, S., & Papageorgi, I. (2019). Psychology curricula for non-psychologists? A framework recommended by the EFPA Board of Educational Affairs. Psychology Learning and Teaching, 18(1).

Heller, J. (2005). Ekumenický překlad Písma (1961–1979). In J. Heller. Podvečerní děkování: Vzpomínky, texty a rozhovory (s. 82–87). Praha: Vyšehrad.

Lindsay, S. (2018). The best advanced placement psychology books: Full expert reviews. Dostupné z https://blog.prepscholar.com

Lohse-Bossenz, H., Kunina-Habenicht, O., & Kunter, M. (2013). The role of educational psychology in teacher education: Expert opinions on what teachers should know about learning, development, and assessment. European Journal of Psychology of Education, 28, 1543.

https://doi.org/10.1007/s10212-013-0181-6

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (2017). Příloha č. 4, Definice druhů výsledků. Praha: Usnesení vlády č. 107. Dostupné z https://www.vyzkum.cz

Steuer, F. B., & Ham, K. W. (2008). Psychology textbooks: Examining their accuracy. Teaching of Psychology, 35, 160–168.

https://doi.org/10.1177/009862830803500302

https://doi.org/10.1080/00986280802189197

Stahování

Publikováno

2019-03-04