Přírodovědné standardy další generace v USA – reálná změna k lepšímu, či jen vize tvůrců?

  • Jakub Holec
  • Dominik Dvořák
Klíčová slova: přírodovědné vzdělávání, kurikulum, kurikulární reforma, standardy, Next Generation Science Standards, USA

Abstrakt

Abstrakt: Případová studie založená na analýze dokumentů popisuje charakteristiky nového standardu pro přírodovědné vzdělávání v kontextu vzdělávacích reforem ve Spojených státech amerických.
Hlavní téma: Přírodovědné standardy další generace (Next Generation Science Standards, NGSS) představují inovativní přístup k výuce přírodních věd. Zdůrazňují propojení očekávaných výstupů vzdělávání v přírodních vědách s procesy podporujícími jejich dosažení s důrazem na aktivní zkoumání přírodních jevů a na nadpředmětové kompetence. S odstupem pěti let od jejich zveřejnění jsou zajímavým případem pro studium kontextů vedoucích k vzniku kurikulárního dokumentu a hodnocení jeho vlivu na přírodovědnou výuku.
Posloupnost výkladu: Uvádíme aktuální politicko-sociální kontexty a procesy vedoucí ke vzniku nových amerických standardů přírodovědného vzdělávání. Vysvětlujeme strukturu NGSS, na příkladech ukazujeme jejich obsah a porovnáváme jej s předešlými národními standardy pro přírodní vědy. Popisujeme i dosavadní poznatky o vlivu nových standardů na realizaci přírodovědného vzdělávání v USA a o překážkách pro jejich implementaci.
Závěry: Americké NGSS představují ambiciózní dokument propojující požadované znalosti v oblasti přírodních věd s procesy vedoucími k jejich získávání. Při implementaci NGSS se výrazně projevuje rozdílná kvalita vzdělávání napříč jednotlivými státy federace i uvnitř nich. K většímu přijetí nových standardů bude nezbytná podpora učitelů v realizaci výuky zaměřené na aktivní zkoumání přírodních jevů a samotná vnitřní motivace učitelů takovým způsobem učit.

Klíčová slova: přírodovědné vzdělávání, kurikulum, kurikulární reforma, standardy, Next Generation Science Standards, USA

Reference

Bailey, N. (2017). Common Core's Next Generation Science Standards! Where's the debate? (Online). Dostupné z https://nancyebailey.com/2017/03/28

Best, J., & Dunlap, A. (2014). Next Generation Science Standards: Considerations for curricula, assessments, preparation, and implementation. Denver: McREL International.

Bruner, J. S. (1960). The process of education. Cambridge: Harvard University Press.

Collins, A. (1998). National science education standards: A political document. Journal of Research in Science Teaching, 35(7), 711-727.

https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(199809)35:7<711::AID-TEA3>3.0.CO;2-O

ČŠI (2015). Metodika pro hodnocení rozvoje přírodovědné gramotnosti. (Online). Dostupné z www.niqes.cz

Dhar, M. (2013). Next Generation: 5 ways science classes will change. Live Science. (Online). Dostupné z www.livescience.com

Dvořák, D., & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání. Orbis scholae, 12(1), 135-157.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.289

Dvořák, D., Holec, J., & Dvořáková, M. (2018). Současné kurikulární reformy. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Gao, N., Adan, S., Lopes, L., & Lee, G. (2018). Implementing the Next Generation Science Standards. Early evidence from California. (Online). Dostupné z www.ppic.org

Greger, D. (2010). Nerovnosti ve vzdělávání - od konceptů k měření. In P. Matějů, J. Straková & A. Veselý (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení (s. 22-37). Praha: SLON.

Greger, D. (Ed.). (2015). Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Greger, D., & Simonová, J. (2017). Rozhovor s Adamem Gamoranem o pedagogickém výzkumu, jeho financování a vztahu ke vzdělávací politice. Orbis scholae, 11(2), 147-159.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.267

Gross, P., Buttrey, D., Goodenough, U. et al. (2013). Final evaluation of the Next Generation Science Standards. Washington: Thomas B. Fordham Institute.

Heffernan, M. (2017). Under the Microscope: The Next Generation Science Standards. (Online). Dostupné z https://blog.learnosity.com

Holec, J., & Dvořák, D. (2017). Curriculum for Excellence: kurikulum založené na kompetencích a zkušenosti z jeho implementace. Pedagogika, 67(1), 56-77.

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.429

Holec, J., & Dvořák, D. (2018). Různé cesty k podobnému cíli? Proces tvorby a implementace kurikula v České republice a Skotsku. Prezentace na XXVI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Lontok, K. S., Zhang, H., & Dougherty, M. J. (2015). Assessing the genetics content in the Next Generation Science Standards. PloS One, 10(7), e0132742.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132742

Maršák, J., Janoušková, S., Pumpr, V., & Svobodová, J. (2011). Přírodovědná gramotnost - srovnávací analýza, 2. část. Dostupné z https://clanky.rvp.cz

McComas, W. F., & Nouri, N. (2016). The nature of science and the Next Generation Science Standards: Analysis and critique. Journal of Science Teacher Education, 27(5), 555-576.

https://doi.org/10.1007/s10972-016-9474-3

McPhail, G., & Rata, E. (2016). Comparing curriculum types: "Powerful knowledge" and "21st century learning". New Zealand Journal of Educational Studies, 51(1), 53-68.

https://doi.org/10.1007/s40841-015-0025-9

Meyer, J. W. (2010). World society, institutional theories, and the actor. Annual Review of Sociology, 36, 1-20.

https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102506

NCES (2013). U.S. states in a global context: Results from the 2011 NAEP-TIMSS Linking Study. Washington: Institute of Education Sciences.

National Research Council. (1996). National science education standards. National Academies Press.

National Research Council. (2012). A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington: National Academies Press.

National Research Council. (2015). Guide to implementing the Next Generation Science Standards. Washington: The National Academies Press.

NGSS Lead States (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States. Washington, DC: The National Academies Press.

OECD. (1995). Performance standards in education: In search of quality. Paris: OECD.

Peltzman, A., & Rodriguez, N. (2013). Next Generation Science Standards: Adoption and implementation workbook. (Online). Dostupné z www.achieve.org/publications

Penuel, W. R., Harris, C. J., & DeBarger, A. H. (2015). Implementing the next generation science standards. Phi Delta Kappan, 96(6), 45-49.

https://doi.org/10.1177/0031721715575299

Ramirez, F. O., & Meyer, J. W. (2002). National curricula: World models and national historical legacies. (Online). Palo Alto: Stanford University.

Ryan, J. (2013). Report: American Education Isn't Mediocre - It's Deeply Unequal. (Online). Dostupné z www.theatlantic.com

Schachter, R. (2013). Get ready for nextgen science: new national standards promise to revolutionize the content area. District Administration Magazine. (Online). Dostupné z www.districtadministration.com

Slater, S. J., & Slater, T. F. (2015). Questioning the fidelity of the Next Generation Science Standards for astronomy and space sciences education. Journal of Astronomy and Earth Sciences Education, 2(1), 51-64.

https://doi.org/10.19030/jaese.v2i1.9277

Steiner-Khamsi, G. (2012). Understanding policy borrowing and lending: Building comparative policy studies. In G. Steiner-Khamsi & F. Waldow (Eds.), Policy borrowing and lending. World yearbook of education 2012 (s. 3-17). London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203137628

Straková, J. (2013). Jak dál s kurikulární reformou. Pedagogická orientace, 23(5), 734-743.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-734

Tomovic, C., McKinney, S., & Berube, C. (2017). Scientific literacy matters: Using literature to meet Next Generation Science Standards and 21st century skills. K-12 Stem Education, 3(2), 179-191.

Yin, R. K. (2014). Case study research. Design and method. 5th ed. Thousand Oaks: Sage.

https://doi.org/10.4135/9781473915480.n38

https://doi.org/10.4135/9781473915480.n48

Young, M. (2008). From constructivism to realism in the sociology of the curriculum. Review of Research in Education, 32(1), 1-28.

https://doi.org/10.3102/0091732X07308969

Young, M., & Muller, J. (2010). Three educational scenarios for the future: lessons from the sociology of knowledge. European Journal of Education, 45(1), 11-27.

https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01413.x

Publikováno
2019-06-28
Sekce
Studie – výzkumná