Slavík, J., Knecht, P., Najvar, P., & Janík, T. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Autoři

  • Stanislav Štech

Reference

Slavík, J., Knecht, P., Najvar, P., & Janík, T. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Brockmeyerová-Fenclová, J., Čapek, V., & Kotásek, J. (2000). Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 45(1), 23–37.

Kvasz, L. (2015). Inštrumentálny realizmus. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Searle, J. R. (2004). Mind: A brief introduction. Oxford: Oxford University Press.

Slavík, J., Chrz, V., Štech, S. et al. (2013). Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum.

Stahování

Publikováno

2019-03-04