Ke čtvrtstoletí vzniku kateder primární pedagogiky: Reflexe proměn vzdělávání učitelů primárních škol po roce 1989

Autoři

  • Vladimíra Spilková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1588

Klíčová slova:

nejsou

Reference

Helus, Z. (1991). Dítě jako východisko školské reformy. Výchova a vzdělání, 1(6), 117-120.

Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.

Kolláriková, Z., & Pupala, B. (2001). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál.

Kurzweil, J., Mikulec, J., & Vinš, V. (1995). Akreditace pedagogických fakult. Alma mater, 5(5-6), 256-263.

Lukášová, H. (2003). Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů (teorie, výzkum, praxe). Ostrava: Pedagogická fakulta OU.

Lukavská, E. (2003). Pozor, děti! Dobrá Voda: Aleš Čeněk.

Mareš, J., & Beran, J. (1995). Akreditace kateder psychologie a kateder pedagogiky. Alma mater, 5(5-6), 277.

Ries, L., Kantorková, H. et al. (1994). Alternativní vysokoškolská příprava učitele obecné školy. Rozvojový projekt Fondu rozvoje vysokých škol (rukopis).

Spilková, V. (1991). Obecná východiska koncepce studia učitelství pro 1. stupeň základní školy. Pedagogika, 41(4), 477-483.

Spilková, V. (1994). Alternativní model přípravy učitelů 1. stupně základní školy. In Stát se učitelem. Výzkumná zpráva (s. 199-222). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V. (1997). Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V. (2005). Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál.

Spilková, V. (2016). Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989: Deprofesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání? Pedagogika, 66(4), 368-385.

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.348

Spilková, V. (2019). Reflexe proměn vzdělávání učitelů pro primární vzdělávání v České republice po roce 1989. In Z. Pechová, Z. Prokeš et al., Prostor pro primární a preprimární pedagogy (s. 158-162). Liberec: TUL.

Spilková, V. et al. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Spilková, V., & Hejlová, H. (Eds.). (1999). Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V., & Hejlová, H. (Eds.). (2010). Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Štech, S. et al. (1995). Psychodidaktický sešit. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Tomková, A. (2007). Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Tomková, A., Kašová, J., & Dvořáková, M. (2009). Učíme v projektech. Praha: Portál.

Urbánek, P. (2013). Vzdělávání učitelů v České republice (po Česku): Riziko deprofesionalizace. In J. Ferencová & I. Ištván (Eds.), Križovatky na cestách k učiteľstvu. Prešov: FHPV PU a Škola plus.

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Stahování

Publikováno

2019-12-08