Cesta k reformě školy: historicko-systematický pohled na příkladu meziválečné pedagogické diskuse

  • Tomáš Kasper
Klíčová slova: nejsou

Abstrakt

není

Reference

Beneš, V. (1928). Obrázky z amerického školství. In Beneš, V. O lepší svět. Praha: Svět národního osvobození.

Kasper, T., & Kasperová, D. (v tisku). Nová škola v meziválečném Československu ve Zlíně - ideje, aktéři, místa. Praha: Academia.

Kasper, T., Kasperová, D., & Pánková, M. (2018). Národní školství za první československé republiky. Praha: Academia.

Kasperová, D. (2018). Československá obec učitelská v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy. Praha: Academia.

Publikováno
2019-12-08