Pedagogika a učitelská příprava – „staré“ spory, aktuální výzvy a náročná hledání

Autoři

  • Tomáš Kasper
  • Vladimíra Spilková
  • Karel Rýdl

Klíčová slova:

nejsou

Reference

Kasper, T., & Pánková, M. (2015). Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě. Profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia.

Kasper, T. (2018). Pedagogická věda ve „službě reformě školy a reformě společnosti“. In T. Kasper, D. Kasperová & M. Pánková (Eds.), Národní školství za první československé republiky (s. 253–266). Praha: Academia.

Stahování

Publikováno

2019-12-08