Profese učitele pohledem začínajících učitelů 1. stupně ZŠ – zodpovědnost a radost

Autoři

  • Jana Stará
  • Radka Wildová
  • Šárka Popelková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1687

Abstrakt

Vstup do praxe a vnímání prvních let v praxi začínajícími učiteli se těší relativně velkému výzkumnému zájmu. Tyto výzkumy se však obvykle nezaměřují na zkoumání problematiky učitelů primárních škol, přestože jejich specifičnost – mj. vzhledem k multidimenzionální a multioborové přípravě a výukové praxi většinou vázané na jeden třídní kolektiv – může přinášet jejich odlišné vnímání a prožívání prvních let v praxi, a tudíž i jiné potřeby v oblasti jejich podpory. V příspěvku jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření mezi absolventy studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřeného na vnímání profese učitele v prvních letech praxe. Respondenti vykazují pozitivní vztah k profesi, vypovídají o tom, že jim povolání učitele přináší radost a naplnění. Zároveň si uvědomují velkou zodpovědnost, kterou toto povolání přináší. Z jejich výpovědí je zřejmé silné citové napojení na děti, třídní kolektiv a zainteresovanost v oblasti rozvoje poznávání dětí mladšího a středního školního věku. Citlivě vnímají nedocenění důležitosti a náročnosti profese společností.

Klíčová slova: začínající učitel, učitel 1. stupně ZŠ, vnímání učitelské profese, vstup studentů učitelství do praxe

Reference

AGCAS editors (2018). To be a successful primary school teacher, you need a passion to inspire young minds and a commitment to ensuring that every child achieves their potential. Prospects. Available from www.prospects.ac.uk/job-profiles/primary-school-teacher

Ahnert, L., Harwardt-Heinecke, E., Kappler, G., Eckstein-Madry, T., & Milatz, A. (2012). Student-teacher relationships and classroom climate in first grade: how do they relate to students' stress regulation? Attachment & Human Development, 14(3), 249-263.

https://doi.org/10.1080/14616734.2012.673277

PMid:22537523

Artino, A., Larochelle, J., Dezee, K., & Gehlbach, H. (2014). Developing questionnaires for educational research: AMEE Guide No. 87. Medical Teacher, 36(6), 463-474.

https://doi.org/10.3109/0142159X.2014.889814

PMid:24661014 PMCid:PMC4059192

Belgium: Teaching Profession. Education Encyclopedia - StateUniversity.com. Available from https://education.stateuniversity.com

Berliner, D. (1995). Teacher expertise. In L. W. Anderson (Ed.), International encyclopaedia of teaching and teacher education (pp. 46-52). Oxford: Elsevier Science.

Burn, K., Hagger, H., & Mutton, T. (2015). Beginning teachers' learning: Making experience count. Critical Publishing.

Chou, M. J. (2013). Kindergarten teachers' information technology teaching beliefs: the critical path toward teaching effectiveness. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 89, 261-269.

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.844

Cooper, K. R. (2007). Those who can, teach. 11th ed. Boston: Houghton Mifflin.

Creţu, D. (2017). Hopes and fears of teacher candidates concerning the teaching profession. MATEC Web of Conferences, 121(12002).

https://doi.org/10.1051/matecconf/201712112002

Devenir professeur des écoles: [Become a school teacher]. Nouvellevie Professionnelle. Available from www.nouvelleviepro.fr

Farrel, T. S. C. (2012). Novice-service language teacher development: bridging the gap between preservice and in-service education and development. TESOL Quarterly, 46(3), 435-449.

https://doi.org/10.1002/tesq.36

Feiman-Nemser, S. (2003). What new teachers need to learn. Educational Leadership, 60(8), 25-29.

Germany faces shortage of 26,000 primary school teachers. (2019). The Local. Retrieved from https://www.thelocal.de

Germany: Preprimary & Primary Education. Education Encyclopedia - StateUniversity.com. Available from https://education.stateuniversity.com

Ginkel, G., Oolbekkink, H., Meijer, C. P., & Verloop, N. (2016). Adapting mentoring to individual differences in novice teacher learning: the mentor's viewpoint. Teachers and Teaching, 22(2), 198-218.

https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1055438

Hagger, H., Mutton, T., & Burn, K. (2011). Surprising but not shocking: The reality of the first year of teaching. Cambridge Journal of Education, 41(4), 387-405.

https://doi.org/10.1080/0305764X.2011.624999

Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., et al. (2017). Chtějí zůstat, nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách [Do they want to stay or leave? Beginning teachers in Czech primary schools]. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017

Hastings, N., & Schwieso, J. (Eds.). (2004). New directions in educational psychology: 2. Behaviour and motivation in the classroom. London: Routledge Falmer (first published 1987).

Helms-Lorenz, M., Van de Grift, W., & Maulana, R. (2015). Longitudinal effects of induction on teaching skills and attrition rates of beginning teachers. School Effectiveness and School Improvement, 1-27.

https://doi.org/10.1080/09243453.2015.1035731

Henry, G. T., Fortner, C. K., & Bastian, K. C. (2012). The effects of experience and attrition for novice high-school science and mathematics teachers. Science, 335(6072), 1118-1121.

https://doi.org/10.1126/science.1215343

PMid:22383852

Hobson, A., Ashby, P., & Malderez, A., & Tomlinson, P. (2009). Mentoring beginning teachers: What we know and what we don't. Teaching and Teacher Education, 25(1), 207-216.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.09.001

Howe, R. E. (2006). Exemplary teacher induction: An international review. Educational Philosophy and Theory, 38(3), 287-297.

https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2006.00195.x

Ingersoll, R. M. (2012). Beginning teacher induction: What the data tell us. Phi Delta Kappan, 93(8), 47-51.

https://doi.org/10.1177/003172171209300811

Ingersoll, R. M., & Smith, T. M. (2003). The wrong solution to the teacher shortage. Educational Leadership, 60(8), 30-33.

Ingersoll, R. M., & Strong, M. (2011). The impact of induction and mentoring programs for beginning teachers: A critical review of the research. Review of Educational Research, 81(2), 201-233.

https://doi.org/10.3102/0034654311403323

Janík, T., Wildová, R., & Uličná, K. (2017). Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. [Adaptation period for beginning teachers: foreign approaches and proposed solutions]. Pedagogika, 67(1), 4-26.

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.433

Johnson, S. M., & Birkeland, S. E. (2003). Pursuing a "sense of success": New teachers explain their career decisions. American Educational Research Journal, 40(3), 581-617.

https://doi.org/10.3102/00028312040003581

Kearney, S., & Lee, A. (2014). Understanding beginning teacher induction: A contextualized examination of best practice. Cogent Education, 1(1), 967477.

https://doi.org/10.1080/2331186X.2014.967477

McDonald, D. T. (2019). Facing challenges and complexities in retention of novice teachers. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., & Loveless, T. (2016). 20 years of TIMSS: International trends in mathematics and science achievement, curriculum, and instruction. TIMSS & PIRLS International Study Center.

OECD (2018). Teaching and Learning International Survey (TALIS) conceptual framework. OECD Education Working Paper No. 187. Available from http://www.oecd.org

Papay, J., & Kraft, M. (2015). Productivity returns to experience in the teacher labour market: Methodological challenges and new evidence on long-term career improvement. Journal of Public Economics, 130, 105-119.

https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.02.008

Píšová, M. (2010). Učitel-expert: Přehled výzkumných trendů a jejich výsledků [Teacher - Expert: Overview of research trends and their results]. Pedagogika, 60(3-4), 47-58.

Rice, J. K. (2003). Teacher quality: Understanding the effectiveness of teacher attributes. Washington DC: Economic Policy Institute.

Rockoff, J. E. (2004). The impact of individual teachers on student achievement: Evidence from panel data. American Economic Review, 94(2), 247-252.

https://doi.org/10.1257/0002828041302244

Schleicher, A. (2018). Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018. Insights and Interpretations. OECD 2020. Available from www.oecd.org/education/talis

Shoyer, S., & Leshem, S. (2016). Students' voice: The hopes and fears of student-teacher candidates. Cogent Education, 3(1), 1.

https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1139438

Stará, J., & Krmářová, T. (2014). How teachers reflect on textbook materials and how they utilise them. IARTEM e-Journal, 6(3), 67-87.

Stará, J., & Starý, K. (2019). Using learning objectives when teaching in Czech primary schools - fact or fiction? The Journal of Elementary Education, 12(4), 229-248.

https://doi.org/10.18690/rei.12.4.229-248.2019

Strom, J. K. (2015). Teaching as assemblage: Negotiating learning and practice in the first year of teaching. Journal of Teacher Education, 66(4), 321-333.

https://doi.org/10.1177/0022487115589990

TALIS 2018 (2018a). Results (Vol. II). Teachers and School Leaders as Valued Professionals. Available from www.oecd-ilibrary.org/education

TALIS 2018 (2018b). Technical Report 2018. Available from www.oecd.org/education

Videnovic, M. (2018). Eurydice: shortage of teachers is a problem in Europe. Friends of Education Macedonian educators hub. Available from www.friends-of-education.org

Vries, S., Van de Grift, W., & Jansen, E. P. W. A. (2014). How teachers' beliefs about learning and teaching relate to their continuing professional development. Teachers and Teaching, 20(3), 338-357.

https://doi.org/10.1080/13540602.2013.848521

Wayne, A. J., & Youngs, P. (2003). Teacher characteristics and student achievement gains: A review. Review of Educational Research, 73(1), 89-122.

https://doi.org/10.3102/00346543073001089

Stahování

Publikováno

2020-12-30